Výzva Virtuální podnik je vyhlášena!

Po měsících příprav je tu výzva Virtuální podnik z programu Digitální podnik, která navazuje na úspěšné výzvy z Národního plánu obnovy, kterých jste mohli využít v minulém roce. Výzva čerpá z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a přináší podporu na digitální transformaci Vašeho podniku za pomocí nově pořízených technologií či služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci nebo efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Výzva je určena pouze pro malé a střední podniky, přičemž místo realizace musí ležet na území České republiky hlavní město Prahy.  Zároveň je pro projekt možné zahrnout až 10 míst realizace. V rámci této výzvy se také setkáváme s výrazně širším otevřením pro podniky z hlediska jejich hospodářské činnosti a mohou se tak nově hlásit do této výzvy i podniky z oblasti gastronomie, finančních služeb a mnoho dalších.

Co může být z programu podpořeno?

DHM A DNM

 • Hardware a ostatní výdaje související s projektem
 • Logistické a skladové technologie
 • Pořízení a implementace software, licencí SW (ERP, MES, MIS, …)
 • Zabezpečení firemních sítí a rozvoj vnitropodnikové konektivity
 • Online portály (B2B, B2C, funkční e-hopy s napojením do ERP,…)

Ostatní neinvestiční výdaje

 • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb
 • SaaS – Software as a Service
 • Poplatky za připojení do online úložiště apod.
 • Školení a certifikace v digitální oblasti
 • Služby poradců, expertů apod.

Stručně řečeno, mohou z této výzvy být pořízeny nevýrobní technologie rozvíjející digitalizaci a automatizaci Vašeho podniku. V krátkém přehledu se pak může jednat například o následující:

Nepřímé náklady

 • Jsou pevně stanoveny jako 7 % z celkových přímých nákladů projektu
 • Využití je možné na aktivity související s projektem včetně přípravy dotační žádosti

Pro více informací o výzvě klikněte ZDE nebo neváhejte kontaktovat našeho specialistu pro konzultaci Vašeho projektu:

Ing. Jakub Štípek
tel.: + 420 732 280 460
email: stipek@rpa.cz

Tématické články