Digitální transformace podniků (OP TAK)

Připravuje se

Nestihli jste svou žádost o podporu na rozvoj digitalizace zaregistrovat v rámci výzev z Národního plánu obnovy, ale stále máte v plánu modernizovat své nevýrobní zázemí jako je počítačová technika, podavače, skladové hospodářství či zvýšit svou datovou bezpečnost? Potom pro Vás bude určena plánovaná výzva zaměřená na rozvoj digitalizace podniků z OP TAK!

Informace o podmínkách výzvy a relevantních datech budou průběžně aktualizovány.

Na co bude možné získat podporu (podporované aktivity):

 • Projekty, ve kterých bude hlavní náplní investice do digitální transformace společnosti realizovaný skrze rozvoj vnitropodnikové konektivity, kybernetické bezpečnosti, implementace hardware, software apod. které neslouží k přímé výrobní činnosti.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora bude poskytována v režimu de minimis.
 • Projekt může mít až 10 míst realizace.
 • na jednoho žadatele v rámci Výzvy bude podpora poskytována minimálně ve výši 0,25 mil. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč (ohraničení stropem de minimis).

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Malé a střední podniky se sídlem mimo Prahu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

DHM a DNM

 • Hardware a ostatní výdaje související s projektem
 • Logistické a skladové technologie
 • Pořízení a implementace software, licencí SW (ERP, MES, MIS, …)
 • Zabezpečení firemních sítí a rozvoj vnitropodnikové konektivity

Ostatní neinvestiční výdaje

 • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb
 • Hosting služby provozovatelem (SaaS – Software as a Service)
 • Poplatky za připojení do online uložišť apod.
 • Školení a certifikace v digitální oblasti
 • Služby poradců, expertů apod.