Digitalizace dřevozpracující malé společnosti

Celková dotace
3 989 455 Kč

 

Tento projekt byl zaměřen na celkovou modernizaci výrobního procesu a také podnikového informačního systému za účelem zefektivnění vnitropodnikových činností a pro zvýšení kvality výroby a přepravy finálních produktů společnosti.

V první řadě firma pořídila ERP systém složený ze tří SW řešení tvořících jednotný informační systém společnosti. Ten byl propojen s nově pořizovanou B2B platformou eRozrys sloužící jako komunikační prostředek mezi zákazníky a informačním systémem společnosti. ERP systém bude ve společnost pokrývat kompletně oblasti ekonomiky, komunikace s bankami, skladu, obchodu a služeb, mezd a výroby i v souvislosti s napojením na systémy ostatních subjektů. Systém eRozrys bude kromě komunikačního B2B prostředku fungovat i jako platforma na zpracování objednávek, přičemž si zákazník jeho prostřednictvím může zobrazit i objednávky realizované v minulosti.

Klíčovou změnu představovalo také zapojení WMS (skladovací systém) a MES (výrobní systém), které byly propojeny s ERP systémem. Společnost tak získala přehled o toku materiálu, schopnosti realizovat zakázky s termínováním, vytíženosti výrobních kapacit včetně výpočtu potřeby servisních zásahu s integrací do výrobního plánu. Ve společnosti jsou nově autonomně vyhotovovány objednávky materiálu a celý administrativní proces zakázky je ve správě informačního systému. Společnost se tak může soustředit pouze na výrobu, bez nutnosti investovat do administrativních pracovníků. Ročně tak uspoří mzdu 2-3 administrativních pracovníků.

Na výrobní proces ve firmě bude mít zejména vliv pořízení nové olepovačky, CNC stroje a 3D tiskárny. Olepovačka je plně automatickým zařízením, které vyžaduje pouze založení materiálu zaměstnancem a volbu programu, následně pracuje zcela samostatně a ušetří tak čas pracovníka pro realizaci jiné činnosti. Integrovaně ve stroji funguje i SW schopný získat údaje o zakázce, uživatelích, trvání zakázky atd., a pak tyto informace sdílet s ERP systémem. Dalším objektem zefektivňujícím činnost firmy bude CNC centrum určené pro frézování, řezání a vrtání nábytkových dílců, přičemž znovu stačí pouze, aby zaměstnanec vybral, jakým nástrojem má centrum na konkrétní zakázce pracovat a o zbytek se postará CNC centrum. Rovněž jako u olepovačky, i CNC centrum je schopné generovat data a tyto výstupy integrovat do ERP systému společnosti. Poslední pořizovanou technologii byla 3D tiskárna, kterou firma potřebovala za účelem konstrukce vlastních ochranných řešení pro přepravy nábytkových dílů, aby minimalizovala reklamace ze strany zákazníka z důvodu poškození hran a rohů v průběhu přepravy.

 

Rozpočet8 865 434 Kč
Celková dotace:3 989 455 Kč
Doba realizace:2.12.2018 - 30.6.2021

Pořizované technologie:

  • informační systém – Helios Orange, Gatema MES (SW pro obsluhu skladování), Gatema WMS (SW pro sběr dat z výroby)
  • eRozrys
  • Olepovačka
  • CNC centrum
  • 3D tiskárna

O žadateli

Malá firma se specializací na nářez velkoformátových materiálů, které se využívají při výrobě nábytku. Postupným získáváním zkušeností na trhu firma rozšířila i své produktové portfolio také o olepování a plošné lisování materiálů. Dlouhodobě společnost fungovala prostřednictvím partnerského modelu, kdy jí partnerská dohazovala zakázky. Po tom, co se partnerská společnost rozhodla realizovat i výrobní část procesu a osamostatnit se od společnosti žadatele, přistoupila společnost k rozhodnutí přesunout se do nových prostor, zmodernizovat výrobní procesy a vytvořit nový obchodní model pro získávání a realizaci zakázek.