Zdokonalení projektového řízení v malé společnosti

Celková dotace
1 079 438 Kč

 

Realizace tohoto projektu byla postavena na rozšíření informačního systému s přesahem do externích podniků, a to vlivem potřeby řešit významný podíl kooperací na zakázkách společnosti. Při realizaci jedné zakázky vystupovalo v takovéto zakázce klidně i více než 10 firem. V této souvislosti bylo třeba řídit komunikaci s jednotlivými subjekty, a to přes email bylo velmi zdlouhavé a termín realizace zakázek tak byl velmi pomalý, nehledě na to, že se občas zapomínalo na některé skutečnosti v projektu.

Řešením tedy bylo vybudování informačního systému s orientací na projektové řízení. Ve společnosti tak byl vybudován nový ERP systém, který byl napojen na nový SW e-plan, který umožňuje řídit projekty v online webovém rozhraní. Do nového SW se zřídily přístupy jednotlivým subjektům v kooperaci s přidělením práv pro zobrazení a editaci dílčích částí projektu, aby byly vždy dané firmě v kooperaci poskytnuty pouze relevantní informace a nedocházelo tak ke zbytečnému vystavování datových úniků či ke změnám nekompetentní osobou. Každý z podniků pak také nebyl přehlcen zbytečnými informacemi, které nejsou pro něj relevantní. Součástí nového SW e-plan také integrovaný CAD/CAM SW se specializací na konstrukci desek plošných spojů, který automaticky detekoval funkčnost a správnost konstrukce desky.

Díky realizaci tohoto projektu společnost realizuje zakázky o 30 – 60 % rychleji (v závislosti na složitosti zakázky). Může tak ročně přijímat více zakázek a dosahovat vyšších tržeb při zachování stejného počtu zaměstnanců, kterým odpadá spousta rutinních činnosti díky přehlednému systému řízení projektů.

Rozpočet2 398 752 Kč
Celková dotace:1 079 438 Kč
Doba realizace:1.3.2019-31.12.2020

Pořizované technologie:

  • Zakázkový ERP systém
  • E-plan – webová platforma
  • Server pro provoz ERP

O žadateli

Malá engineeringová společnost realizující zakázky pro výrobu velkých jednoúčelových strojů a zařízení mající velké množství kooperujících subjektů při realizaci svých projektů. Společnost mimo konstrukční řešení musí řešit problematiku konstrukce desek plošných spojů, koordinaci vývojářů SW a konstrukční společnosti. Za tímto účelem doposud využívala běžnou emailovou komunikaci a CAD SW.