Změna organizační struktury malé projekční společnosti

Celková dotace
1 573 054 Kč

 

Tento projekt byl zaměřen na řešení problematiky home-office, která vyvstala v období pandemie Covid-19. Společnost nabrala nové zaměstnance a pořídila nový SW pro projektové řízení umožňující zapojení kooperačních firem do systému, což přineslo schopnost přehledně řídit vývoj zakázek. Došlo ke kompletní změně distribuce a monitorování práce, a to nejen uvnitř podniku, ale také i vůči externím subjektům.  Postup prací na zakázce se zvýšil v průměru o 36 %, což společnosti významně navyšuje pracovní kapacity.  Současně se snížila celková chybovost při realizaci zakázkových projektů  s možností snadného určení a prokázání  vzniku chyby. V každém projektu jsou tak jasně rozděleny odpovědné oblasti pro každého účastníka projektu.

Aby však bylo možné implementovat koncept home-office do podnikové struktury, musela si společnost nechat vyvinou speciální modul do svého současného informačního systému, který byl zakázkově vyvinut pro potřeby společnosti a je napojen na účetní SW Pohoda. Nově spolupracuje tento IS také s projekčním SW e-plan.

V rámci implementace home-office struktury do fungování společnosti bylo také nutné pořídit patřičné výpočetní vybavení, aby mohli zaměstnanci efektivně pracovat z domu. Pro engineeringové projekty se ukázala jako velmi produktivní také virtuální realita, kterou společnost nově využívá díky novým chytrým VR brýlím.

Rozpočet3 495 676 Kč
Celková dotace:1 573 054 Kč
Doba realizace:11.3.2020 - 28.5.2021

Pořizované technologie

  • Doprogramování speciálního modulu do IS
  • Projekční SW e-plan
  • Chytré brýle pro virtuální realitu
  • MS Office 365
  • Docházkový SW
  • Bezpečnostní audit
  • Antivirus
  • Komplexní bezpečnostní systém
  • Více naleznete v souboru vzorového rozpočtu pro výrobní podnik zde

O žadateli

Malá firma (méně než 50 zaměstnanců) se zaměřením na konstrukční a projektovou činnost. Firma plánuje posílit svůj tým o nové zaměstnance je tedy nutné pořídit obvyklé licence a PC vybavení pro nově příchozí. S vyšším počtem zaměstnanců bude nutné pořídit nový docházkový a mzdový systém. Firma plánuje zavedení home office a podporu práce z domu, je tedy nezbytné pořídit vybavení pro mobilní distanční přístup. Zároveň je též nezbytné vybudovat digitální infrastrukturu v hlavní kanceláři podniku, tedy bude pořízen také nový modul do informačního systému. S přechodem do online prostředí bude zapotřebí zaškolit zaměstnance od externí poradenské firmy pohybující se v tomto odvětví. Je v plánu taky pořízení technologií pro virtuální realitu na předvádění služeb společnosti zákazníkům.