Blíží se vyhlášení další Výzvy zaměřené na digitalizaci podniků!

Nestihli jste v minulém roce zaregistrovat svou žádost o podporu ve výzvách zaměřených na digitalizaci podniku z Národního plánu obnovy nebo jste ani nepostřehli, že na trhu taková možnost existuje? Nezoufejte, i v tomto roce na nás čeká obdobná výzva!

V minulém roce bylo do Výzev Digitální podnik a Virtuální podnik zaregistrováno více než 600 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši více než 6 mld. Kč, z čehož je více než zřejmé, že zájem o digitalizaci podniků kontinuálně roste. Trend digitalizace a rostoucího zájmu o něj není možné ignorovat, a proto MPO chystá novou výzvu se zaměřením právě na digitalizaci podniků. Stěžejní informace vám shrnujeme v bodech níže:

 • Výzva bude určena pro malé a střední podniky se sídlem mimo Prahu
 • Podpora bude poskytována v režimu de minimis
 • Maximální výše podpory bude tedy ohraničena až do limitu de minimis (200 000 EUR, resp. 5 000 000 Kč)
 • Minimální výše podpory by měla být nastavena na 250 tis. Kč

Na co bude možné získat podporu?

Očekáváme stejné podmínky jako v případě výzev z NPO (Národního plánu obnovy). Stručně řečeno bude možné získat podporu na nevýrobní technologie jako například:

Hardware

 • Servery, počítače, notebooky, tablety, smartphony
 • Vybudování či obnova LAN sítě, switche, firewally a routery, propojení výroby a IS
 • Senzorika, čidla a další osazení pro monitoring strojů

Software

 • Základní SW – účetní systémy, MS Office apod.
 • Informační systémy, ERP, MES, CRM – SAP, HELIOS, PHARIS, Act-In, eMistr apod.
 • Specializovaný SW – CAD/CAM systémy, simulační SW, analytické SW, kalkulační SW. docházkové SW apod.
 • e-shopy, webové stránky

Logistické systémy

 • WMS – digitalizace skladu
 • Zavedení systému čárových/QR kódů nebo RFID
 • Autonomní zakladače, chytré VZV

Výdaje na kybernetické zabezpečení

 • Konzultace, audity i samotná realizace
 • Školení a certifikace

Výdaje na služby

 • Cloudové služby, SaaS, časově omezené licence, webhostingy

Pokud Vás výzva zaujala, neváhejte kontaktovat našeho specialistu pro konzultaci Vašeho projektu:

Ing. Jakub Štípek

tel.: +420 732 280 460

email: stipek@rpa.cz

Tématické články