Digitální transformace podniků: sklad ve výrobní firmě (7/7)

Vítáme vás u posledního dílu z informativně-edukativní série „Digitální transformace podniků“, ve které představujeme příklady možných projektů a rozpočtů dle odvětví, které jsou zamýšlené k předložení do výzvy Digitální podnik. Předchozí díl si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků: výrobní firma (6/7).

V našem posledním díle se podíváme opět na výrobní firmu (méně než 250 zaměstnanců), tentokrát ale se zaměřením na skladování. Společnost plánuje rozšíření výroby, ale potýká s nedostatkem zaměstnanců, a to zejména v oddělení manipulace a skladování. Vhodným řešením pro podnik je digitalizace a automatizace procesu skladování vyrobených kusů za pomoci robotických ramen, chytrých regálů a podpůrné techniky pro současné zaměstnance. Celý sklad a jednotlivé skladovací procesy budou řízeny za pomoci nového WMS.

V odstavcích níže jsou jako vždy uvedeny základní informace k výzvě, avšak pokud Vás výzva zaujala, detailní informace si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků.

Jaká bude podpora?

Očekává se, že míra podpory se v procentuálním vyjádření bude pohybovat v rozmezí 20-60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místu realizace. Zároveň se předpokládá, že výše dotace bude činit minimálně 1 mil. Kč, a zároveň maximálně 30 mil. Kč.

Co lze zařadit do způsobilých výdajů?

  • ICT/IT systémy, vnitropodniková síť – servery, počítače, tablety, chytré telefony, prvky LAN sítí, firemní datová uložiště a příslušenství, …
  • Specializovaná koncová zařízení a periferie – VR, brýle pro rozšířenou realitu, nevýrobní plottery, tiskárny skenery apod.
  • Logistické technologie – robotické manipulátory, dopravníky, technologie pracující s RFID, QR nebo čárovými kódy apod.
  • HW pro mobilní distanční přístup – modemy, switche, routery, …
  • Pořízení a implementace SW nebo informačního systému – ERP, WMS, MES, MIS, účetní SW, kancelářské SW, …
  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb (časová licence)

V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie. Například výrobní společnosti tak nemohou v rámci projektu žádat o podporu na robotická ramena s měřidly apod., jelikož jsou tyto technologie vnímány jakožto výrobní.

Samostatné robotické rameno, které by sloužilo pouze k manipulaci s materiálem a podobně by ale již bylo vnímáno jako nevýrobní a v rámci výzvy by tak mohou mohlo být podpořeno.

Typový příklad rozpočtu pro výrobní firmu se zaměřením na skladování

I přes to, že rozpočet pro tento projekt není nejrozsáhlejší, je největší z hlediska financí. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že automatizace je v dnešní době ještě velmi drahou záležitostí. Suma celkových výdajů se tak vyšplhala až na 16 360 000 Kč bez DPH. Opět se jedná z hlediska definice MSP o střední podnik a míra dotace tak činí 35 %. Ve finančním vyjádření se jedná o částku 5 726 000 Kč bez DPH.

Dlouhodobý hmotný majetekKč bez DPH
Chytrý sklad – pojízdný regálový systém4 800 000 Kč
Robotická ramena na odebírání vzorků od strojů3 200 000 Kč
Dopravníky z výroby do skladu500 000 Kč
Chytrý vertikální zakladač KARDEX1 520 000 Kč
Skenery/PDA pro zaměstnance skladu300 000 Kč
Tiskárny štítků s čárovými kódy (na polep zboží a regálů)50 000 Kč
Autonomní VZV3 500 000 Kč
Tablety pro skladníky (umístěny do současných VZV)120 000 Kč
IoT prvky (čidla, senzory atp.) na propojení současných „hloupých“ nedigitálních zařízení s WMS120 000 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetekKč bez DPH
WMS systém včetně instalace2 200 000 Kč
Ostatní výdaje neinvestičníKč bez DPH
Licence WMS systém na 3 roky50 000 Kč

Neváhejte se s námi poradit ohledně Vašich záměrů a jejich způsobilosti pro dotační financování.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články