Digitální transformace podniků: výrobní firma (6/7)

Vítáme vás u šestého dílu z informativně-edukativní série „Digitální transformace podniků“, ve které představujeme příklady možných projektů a rozpočtů dle odvětví, které jsou zamýšlené k předložení do výzvy Digitální podnik. Předchozí díl si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků: velkoobchod (5/7).

V dnešním díle se podíváme středně velkou firmu s více než 50 zaměstnanci, která se zaměřuje na výrobu strojů a obecné kovoobrábění. Projekt má za cíl digitálně propojit všechna výrobní oddělení společnosti pod jeden zastřešující informační systém, a zároveň posílit konstrukční oddělení. Doposud ve firmě nebyl zaveden jednotný docházkový a výkazový sytém. Firma se též potýká s problémem ohledně skladování vlastních výrobků. Od strojů jsou vyrobené kusy manuálně transportovány do skladu nebo k dalšímu stroji. Znalosti IT technologií jsou v podniku na velmi nízké úrovni a společnosti se tak v rámci jejich zlepšení rozhodla zorganizovat rozsáhlá školení od externích firem.

V odstavcích níže jsou jako vždy uvedeny základní informace k výzvě, avšak pokud Vás výzva zaujala, detailní informace si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků.

Jaká bude podpora?

Očekává se, že míra podpory se v procentuálním vyjádření bude pohybovat v rozmezí 20-60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místu realizace. Zároveň se předpokládá, že výše dotace bude činit minimálně 1 mil. Kč, a zároveň maximálně 30 mil. Kč.

Co lze zařadit do způsobilých výdajů?

  • ICT/IT systémy, vnitropodniková síť – servery, počítače, tablety, chytré telefony, prvky LAN sítí, firemní datová uložiště a příslušenství, …
  • Specializovaná koncová zařízení a periferie – VR, brýle pro rozšířenou realitu, nevýrobní plottery, tiskárny skenery apod.
  • Logistické technologie – robotické manipulátory, dopravníky, technologie pracující s RFID, QR nebo čárovými kódy apod.
  • HW pro mobilní distanční přístup – modemy, switche, routery, …
  • Pořízení a implementace SW nebo informačního systému – ERP, WMS, MES, MIS, účetní SW, kancelářské SW, …
  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb (časová licence)

V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie. Například výrobní firmy nemohou v rámci projektu žádat o podporu na CNC automaty, jelikož jsou tyto technologie vnímány jakožto výrobní.

Technologie jako robotická ramena sloužící pouze k manipulaci s materiálem a podobně jsou ale již vnímány jako nevýrobní a v rámci výzvy tak mohou být podpořeny.

Příklad typového rozpočtu pro výrobní firmu

Celkové výdaje projektu tentokrát činí 9 806 933 Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že se dle definice MSP jedná o střední podnik dosahuje míra dotace 35 % a ve finančním pojetí by tak výsledná dotace činila 3 432 427 Kč bez DPH.

Dlouhodobý hmotný majetekKč bez DPH
PC do skladu24 790 Kč
Notebook pro konstruktéry62 000 Kč
Monitory5 900 Kč
Klávesnice800 Kč
Bezdrátová myš500 Kč
iPad pro konstruktéry a příslušenství33 000 Kč
Služební chytré telefony5 000 Kč
6-ti osá robotická ramena na odebírání kusů od strojů5 000 000 Kč
Prvky „smart office“ (automatické stínění, osvětlení, vytápění, klimatizace, atd.)50 000 Kč
Terminál Zebra do skladu a tiskárna štítků49 951 Kč
Autonomní VZV800 000 Kč
Vertikální výtahový skladovací systém KARDEX1 400 000 Kč
Docházkový terminál (biometrický) s terminály pro vykazování práce37 510 Kč
Síťový kabel 300 m2 657 Kč
Server60 000 Kč
WIFI routery1 300 Kč
Další vybavení pro implementaci LAN sítě30 000 Kč
Network kit2 000 Kč
Akusponkovačka13 000 Kč
Ovinovací stroj na balení a páskovačka83 100 Kč
IoT prvky pro sběr dat ve výrobě (čidla, senzory ke strojům, atd.)150 000 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek – ostatníKč bez DPH
MES informační systém e-Mistr na 5 let1 200 000 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek – základníKč bez DPH
Docházkový systém KIOSK Advanced325 800 Kč
MS Office 2019 pro domácnost a podnikatele, trvalá licence7 000 Kč
Licence Zebra5 800 Kč
Adobe Acrobat Standard, trvalá licence7 600 Kč
Ostatní výdaje neinvestičníKč bez DPH
Webhosting stránek společnosti a 3 roky3 000 Kč
Antivirus ESET na 3 roky5 670 Kč
Konstrukční SW AudoDesk Inventor na 3 roky209 827 Kč
Projekční SW e-plan na 3 roky170 000 Kč

Neváhejte se s námi poradit ohledně Vašich záměrů a jejich způsobilosti pro dotační financování.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články