Digitální transformace podniků: projekční kancelář (4/7)

Vítáme vás u čtvrtého dílu z informativně-edukativní série „Digitální transformace podniků“, ve které představujeme příklady možných projektů a rozpočtů dle odvětví, které jsou zamýšlené k předložení do výzvy Digitální podnik. Předchozí díl si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků: malý podnikatel (3/7)

Pro dnešní díl jsme se rozhodli zaměřit na malou společnost s méně než 50 zaměstnanci, který se zabývá konstrukční a projekční činností. Počet zakázek roste a společnost tedy plánuje posílit svůj tým o nové zaměstnance. Z toho důvodu společnost zamýšlí pořízení obvyklých licenci a PC pro nově příchozí. S vyšším počtem zaměstnanců bude zároveň potřeba pořídit nový docházkový a mzdový systém. V rámci benefitů chce společnost začít nabízet home office, ke kterému je ale potřeba vybudovat technické zázemí pro mobilní distanční přístup a zaškolit zaměstnance v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby se do podnikové sítě nikdo nedostal. Dále chce společnost vybudovat digitální infrastrukturu v hlavní kanceláři podniku a pořídit technologie pro virtuální realitu na předvádění služeb společnosti zákazníkům.

V odstavcích níže jsou jako vždy uvedeny základní informace, avšak pokud Vás výzva zaujala, detailní informace si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků.

Jaká bude podpora?

Očekává se, že míra podpory se v procentuálním vyjádření bude pohybovat v rozmezí 20-60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místu realizace. Zároveň se předpokládá, že výše dotace bude činit minimálně 1 mil. Kč, a zároveň maximálně 30 mil. Kč.

Co lze zařadit do způsobilých výdajů?

  • ICT/IT systémy, vnitropodniková síť – servery, počítače, tablety, chytré telefony, prvky LAN sítí, firemní datová uložiště a příslušenství, …
  • Specializovaná koncová zařízení a periferie – VR, brýle pro rozšířenou realitu, nevýrobní plottery, tiskárny skenery apod.
  • Logistické technologie – robotické manipulátory, dopravníky, technologie pracující s RFID, QR nebo čárovými kódy apod.
  • HW pro mobilní distanční přístup – modemy, switche, routery, …
  • Pořízení a implementace SW nebo informačního systému – ERP, WMS, MES, MIS, účetní SW, kancelářské SW, …
  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb (časová licence)

V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie. Například projekční kanceláře nemohou v rámci projektu žádat o podporu na různá geodetická měřidla, rovery apod., jelikož jsou tyto technologie vnímány jakožto výrobní.

Technologie jako doplň a podobně jsou ale již vnímány jako nevýrobní a v rámci výzvy tak mohou být podpořeny.

Typový příklad rozpočtu pro projekční kancelář

Společnost má v plánu pořizovat relativně velké množství nových technologií a výše rozpočtu se tak vyšplhala v tomto případě na 6 897 033 Kč bez DPH. Dle definice MSP se jedná o malý podnik a míra dotace tak činí 50 %, ve finančním pojetí se jedná o částku 3 298 517 Kč bez DPH.

Dlouhodobý hmotný majetekKč bez DPH
Výkonné notebooky – 10 ks451 296 Kč
Monitory – 10 ks82 645 Kč
Bezdrátové myši – 10 ks3 596 Kč
iPady pro konstruktéry s příslušenstvím – 10 ks355 000 Kč
Switche6 500 Kč
Služební chytré telefony – 10 ks41 322 Kč
Kancelářská tiskárna se skenerem42 165 Kč
Chytré zařízení pro videokonference19 008 Kč
Projektor32 231 Kč
Brýle pro VR128 397 Kč
Kamerový systém do kanceláře33 058 Kč
Bezpečnostní systém do kanceláře24 793 Kč
Síťový kabel 300 m2 196 Kč
Server732 596 Kč
WiFi mesh systém5 876 Kč
Instalační materiál, racky apod.24 793 Kč
Network kit (krimpovací kleště atp.)1 653 Kč
Prvky „smart office“ (automatické stínění, osvětlení, vytápění, klimatizace, atd.)42 586 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetekKč bez DPH
MS Office 2019 pro domácnost a podnikatele, trvalá licence109 917 Kč
SW pro procesování 3D digitálních dat213 650 Kč
Docházkový systém Attendance X (Goldcard)325 900 Kč
Adobe Acrobat Standard, trvalá licence119 339 Kč
Software ke kamerovému systému a systému zabezpečení16 529 Kč
Doprogramování specifického modulu do informačního systému413 223 Kč
Geografický informační systém – GIS2 321 653 Kč
Ostatní výdaje neinvestičníKč bez DPH
Licence videokonferenční platformy ZOOM Pro na 3 roky117 149 Kč
Dropbox Business Advanced na 3 roky167 355 Kč
Antivirus ESET na 3 roky70 289 Kč
Konstrukční SW Autodesk Inventor na roky209 306 Kč
Projekční SW EPLAN na 3 roky280 992 Kč
Webhosting stránek společnosti na 3 roky2 479 Kč
Služby poradců v oblasti kybernetické bezpečnosti37 190 Kč
Licence BIM SW Revit na 3 roky213 650 Kč

Neváhejte se s námi poradit ohledně Vašich záměrů a jejich způsobilosti pro dotační financování.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články