Digitální transformace podniků: malý podnikatel (3/7)

Vítáme vás u třetího dílu z informativně-edukativní série „Digitální transformace podniků“, ve které představujeme příklady možných projektů a rozpočtů dle odvětví, které jsou zamýšlené k předložení do výzvy Digitální podnik. Předchozí díl si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků: maloobchod (2/7).

V dnešním díle zamíříme k malému podnikateli s méně než deseti zaměstnanci, který plánuje digitalizovat svou podnikovou agendu. V současné době je vše evidováno v papírové formě, která ale s narůstajícím počtem zakázek již není dostačující. I kvůli této skutečnosti většina zaměstnanců nemá dostatečné zkušenosti s IT technologiemi a je tak zamýšleno zorganizovat velké školení na využívání nových IT řešení. Zároveň bude potřeba vybudovat kompletní síťovou infrastrukturu včetně serverů a počítačové techniky pro 3 vedoucí pracovníky.

V odstavcích níže jsou jako vždy uvedeny základní informace k výzvě, avšak pokud Vás výzva zaujala, detailní informace si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků.

Jaká bude podpora?

Očekává se, že míra podpory se v procentuálním vyjádření bude pohybovat v rozmezí 20-60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místu realizace. Zároveň se předpokládá, že výše dotace bude činit minimálně 1 mil. Kč, a zároveň maximálně 30 mil. Kč.

Co lze zařadit do způsobilých výdajů?

  • ICT/IT systémy, vnitropodniková síť – servery, počítače, tablety, chytré telefony, prvky LAN sítí, firemní datová uložiště a příslušenství, …
  • Specializovaná koncová zařízení a periferie – VR, brýle pro rozšířenou realitu, nevýrobní plottery, tiskárny skenery apod.
  • Logistické technologie – robotické manipulátory, dopravníky, technologie pracující s RFID, QR nebo čárovými kódy apod.
  • HW pro mobilní distanční přístup – modemy, switche, routery, …
  • Pořízení a implementace SW nebo informačního systému – ERP, WMS, MES, MIS, účetní SW, kancelářské SW, …
  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb (časová licence)

V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie. Například malý podnikatel zabývající se kovoobráběním by v rámci projektu nemohl žádat o podporu na CNC, dlouhotočné automaty apod., jelikož jsou tyto technologie vnímány jakožto výrobní.

Technologie jako robotická ramena sloužící k manipulaci a podobně jsou ale již vnímány jako nevýrobní a v rámci výzvy tak mohou být podpořeny.

Typový příklad rozpočtu pro malého podnikatele

Jak již bylo zmíněno, podnikatel zamýšlí digitalizovat podnikovou agendu, zorganizovat velké školení, vybudovat novou síťovou infrastrukturu, atd. Celkové výdaje projektu tak orientačně vychází na 2 094 89 Kč. S přihlédnutím k počtu zaměstnanců se dle definice MSP jedná o malý podnik a míra dotace tak činí 45 %. To znamená, že výsledná výše dotace v tomto příkladu by byla 942 745 Kč.

Dlouhodobý hmotný majetekKč bez DPH
Notebook, monitory, klávesnice a myš158 000 Kč
Multifunkční tiskárna se skenerem70 000 Kč
Služební chytré telefony65 000 Kč
iPad s příslušenstvím (Apple Pencil, atd.)100 000 Kč
Síťový kabel 300 m3 000 Kč
Záložní HDD disky 5 TB10 000 Kč
Server60 000 Kč
WIFI routery, switche10 000 Kč
Další vybavení pro implementaci LAN sítě30 000 Kč
Network kit na vybudování sítě (krimpovací kleště, atd.)5 000 Kč
Docházkový terminál (biometrický)15 730 Kč
Výkazový terminál (vykazování úkolů)21 780 Kč
Obrazovky pro kamerový systém50 000 Kč
Kamerový systém na ochranu prostor30 000 Kč
Čtečky a tiskárny na evidenci materiálu podniku50 000 Kč
Zařízení pro videohovory + projektor50 000 Kč
Brýle pro VR100 000 Kč
Prvky pro „smart office“ (automatické stínění, osvětlení, vytápění, klimatizace, atd.)50 000 Kč
Zabezpečení objektu podniku (poplach, alarm, RFID čipy, atd.)130 000 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetekKč bez DPH
MS Office 2019 pro domácnost a podnikatele, trvalá licence8 000 Kč
Adobe Acrobat Standard, trvalá licence6 000 Kč
ERP systém HELIOS Easy250 000 Kč
Docházkový systém KIOSK Advanced (Goldcard)200 000 Kč
Doprogramování specifického modulu k ERP systému300 000 Kč
Specifický software monitorující prostory společnosti30 000 Kč
Ostatní výdaje neinvestičníKč bez DPH
Dropbox business advanced na 3 roky35 000 Kč
Webhosting stránek společnosti na 3 roky2 479 Kč
Antivirus ESET na 3 roky25 000 Kč
AutoCAD na 3 roky80 000 Kč
Adobe Photoshop na 3 roky60 000 Kč
Služby poradců v oblasti kybernetické bezpečnosti30 000 Kč
Bezpečnostní audit (zabezpečení podniku atd.)60 000 Kč

Neváhejte se s námi poradit ohledně Vašich záměrů a jejich způsobilosti pro dotační financování.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články