Výzva pro rozvoj vysokorychlostního internetu je tady!

Jak bylo již avizováno v dřívějších článcích, digitalizace je jednou ze dvou hlavních priorit Národního plánu obnovy. Samotná digitální transformace je velkou příležitostí pro oživení a rozvoj českého hospodářství, ale aby byla transformace maximálně účinná, je nezbytně nutné rozvíjet také síťovou infrastrukturu.

Potřeba rozvíjet síťovou infrastrukturu se projevila zejména v posledních pár letech, kdy lidé hojně přecházeli na home office, využívali cloudové služby, a zároveň se začal rozšiřovat i trend digitalizace veřejné správy.

I díky dotačním podporám se již daří do spousty českých domácností zavést internet o rychlosti i více než 100 Mb/s a nepokrytých míst tak ubývá. V méně osídlených a odlehlých oblastech však ale stále existují místa, kde internet nedosahuje rychlosti ani 30 Mb/s, která by pravděpodobně nebyla pokryta ani v následujících letech z důvodu nízkého komerčního potenciálu.

Právě na budování a rozvoj vysokorychlostního internetu v nepokrytých a odlehlejších oblastech míří nová výzva, kterou se podařilo rozběhnout za spolupráce MPO, ČTU a asociace podnikatelů v elektronických komunikacích. Výzva bude otevřena jak pro malé, střední, tak i velké podniky, přičemž míra podpory bude činit 80 % způsobilých výdajů. Na jeden projekt bude pak možné získat dotaci ve výši minimálně 500 tis. Kč a maximálně 230 mil. Kč. Celková alokace výzvy byla stanovena na 2,85 mld. Kč.

Neváhejte se s námi poradit ohledně Vašich záměrů a jejich způsobilosti pro dotační financování.

Ing. Jakub Štípek

Projektový manažer

+420 732 280 460

stipek@rpa.cz

Tématické články