Vývoj a inovace Vašich produktů

V rámci životního cyklu společnosti je třeba vždy třeba dodržovat pro udržitelný rozvoj společnosti jednu zásadu, a to zásadu inovativnosti. Podnik se musí neustále rozvíjet, a to buď prostřednictvím inovativních procesů výroby, nebo pomocí nových či zdokonalených výrobků. Problémem v praxi však bývá vysoká počáteční investice, která není vždy návratná. S tímto problémem Vám hravě pomohou dotační programy nabízející dotační podporu až 70 %.

Výzkum a vývoj

Programy zaměřené na výzkum a vývoj jsou cíleny na vytváření nových produktů, které jsou nové na trhu. Nemusí se jednat o vývoj revolučního produktu, aby byl Váš projekt podpořen. Dotaci je možné získat právě i na malé změny jako je například vývoj nového SW modulu, vývoj nové konstrukce šicího stroje, nebo třeba i vývoj nového obalu pro ochranu produktů. Neváhejte se inspirovat u vytvořených typových projektů, které jsou založeny na skutečně realizovaných a úspěšných projektech.

Pro tento případ jsou pro Vás nachystány programy:

 • Trend
 • Aplikace
 • Potenciál

Náklady zahrnutelné do projektu:

 • Osobní náklady
 • Materiál
 • Odpisy
 • Smluvní výzkum a konzultace
 • Nákup výzkumného vývojového vybavení


Inovace

Máte prototyp nového výrobku nebo zjištěný nový způsob výroby, který byste rádi uvedli do výroby, ale chybí Vám strojní vybavení? Pak Vám jistě přijde vhod možnost nákupu nového strojního vybavení pro zavedení nového způsobu výroby do společnosti nebo pro výrobu nových výrobků, a to s dotační podporou.

Pro tento případ jsou pro Vás nachystány programy:

 • Inovace
 • Technologie

Náklady zahrnutelné do projektu:

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
Typové projektyVíce na Typové projekty