Vývoj řídícího SW s HW prvky pro plastaře

Celková dotace
10 325 960 Kč

Hlavním předmětem projektu je vývoj nové generace systému, který pro firmy z plastikářského průmyslu představuje snadno automatizovanou znalostní databázi, která sbírá veškerá data spojená s výrobním procesem a servisními zásahy. Firma vyvinula tento systém za účelem efektivnějšího předávaní dat všem zainteresovaným členům od výrobních až po vedoucí pracovníky, a to i napříč kontinenty.

 

Projekt reaguje hlavně na skutečnost, že je potřeba systém propojující celý dodavatelský systém přizpůsobit aktuálním technickým a funkčním parametrům a rozšířit jej ještě o další přídavné moduly. K zastarání došlo především z důvodu dlouhé doby vývoje prvotní verze. V průběhu realizace dojde postupně k přechodu popisovaného nástroje na novější systém (modernizaci API), a dále o jeho rozšíření o nové moduly – například se jedná o implementaci modulu s možností zadávání prostřednictvím 3D modelů. Dále společnost bude navazovat vývojem HW součástí, konkrétně kontrolní jednotky zapojení horkých systémů a modulu pro kontrolu znečištění a opotřebení vstřikovací formy. Posledním řešeným SW výstupem projektu bude modul zaměřen na B2B komunikaci založen na předávání klíčových dat a zkušeností.

 

Pro potřeby vývoje HW bude společnost využívat externích kapacit vzhledem k náročnosti řešení a omezenosti firmy v oblasti vybavení nezbytného k tomuto vývoji.

Rozpočet18 419 480 Kč
Celková dotace:10 325 960 Kč
Doba realizace:6.10.2018 - 31.5.2021

Výstupy projektu:

  • 3 SW moduly – update systému, 3D modely, B2B komunikace
  • 2 HW moduly – kontrolní jednotka zapojení horkých systémů, kontrolní jednotka znečištění a opotřebení formy

O žadateli

Malá firma zajištující dodávky polotovarů pro nástroje na lisování plastů a lehkých kovů, ale také pro tvářecí nástroje. Pole působnosti firmy je v plastikářském průmyslu, kde operuje jako výhradní distributor italských společností nabízejících komponenty pro výrobu napříč celým dodavatelským cyklem. Svým klientům nabízí kompletní řešení s vysokou mírou individualizace a zapojením vlastního know-how. Do produktového portfolia firmy patří analýza výrobního procesu, návrh a implementace řešení a servis.