Vývoj SW pro veřejnou správu

Celková dotace
16 745 614 Kč

 

Malá firma (méně než 50 zaměstnanců) se v rámci experimentálního a průmyslového vývoje rozhodne vyvinout automatizaci účtování účetních případů na bázi umělé inteligence. Projekt reaguje na současné postupy v účtování ve veřejné správě. Nové softwarové nástroje budou při naplnění zákonných požadavků zajišťovat snížení administrativní zátěže a zefektivnění agendy vedení účetnictví příspěvkových organizací a podporu dodržování legislativních požadavků. Projekt je rozdělen na 4 etapy, přičemž první dvě zahrnují průmyslový vývoj – dojde k výrobě nástrojů, algoritmů a požadavků na metodiku. Tato metodiky pak bude hlavním určujícím prvkem pro experimentální vývoj v dalších dvou etapách.

Rozpočet29 148 153 Kč
Celková dotace:16 745 614 Kč
Doba realizace:1.10.2020 - 31.5.2023

Protože zaměstnanci firmy nedisponují dostatečnými komplexními znalostmi a potřebnými dlouhodobými praktickými dovednostmi v oblasti umělé inteligence a možnostech vývoje pro účetnictví, musí společnost pro účely VaV v rámci smluvního výzkumu využít externí pracovníky, kteří budou sloužit především jako konzultanti. Spolupráce interních zaměstnanců znalých procesy veřejné správy a vyvíjející informační systémy, na který je tento VaV navázán, s externími odborníky, byl zhodnocen jako ideální. Z hlediska osobních nákladů firma vyčlenila pro účely projektu 10 pracovníků, kteří se budou částečným úvazkem podílet na VaV na různých pracovních pozicích – vývojář a analytik SW, tester SW či metodik SW řešení. Celkové nárokované mzdové náklady za celý projekt odpovídají částce 16 230 156 Kč. Jelikož společnost aktuálně disponuje zastaralým technickým vybavením, především s ohledem na stav přenositelné techniky, byly do rozpočtu zahrnuty také náklady na nové notebooky a monitory, tedy vybavení, které je základním pracovním nástrojem pro vývoj SW.

O žadateli

Žadatelskou společností je v tomto případě malá softwarová firma, která se zabývá prodejem vlastních SW produktů, které vyvíjí ve vlastních prostorách. Do projektu společnost zapojila klíčové zaměstnance, přičemž došlo k útlumu růstu společnosti vlivem angažovanosti zaměstnanců do projektu. Tento útlum se společnost rozhodla kompenzovat dotační podporou, která poskytuje finanční prostředky na mzdy zaměstnanců, na materiál HW prototypů, na odpisy využívaných technologií při vývoji a také na smluvní výzkum, testování a další externí služby. Díky realizaci projektu s dotační podporou se společnosti zvýšila rentabilita celé akce a je také očekáváno dřívější dokončení vývoje.