Využití virtuální reality nejen v business prostředí

Virtuální realita (VR) je technologie jejíž myšlenka se datuje až do 50. let minulého století. Tehdy však ještě netušili jaký potenciál bude tato technologie mít. Dnešní využití VR technologie je značně široké. Na některé oblasti využití virtuální reality se podíváme v tomto článku.

Optimalizace prodejních prostor a taktik

Sledování zákaznického chování je nesmírně důležitou disciplínou v oblasti obchodu a prodeje. Může být prováděno například v podobě sledování mozkových aktivit, zatímco testovací skupina ochutnává různé produkty, prohlíží si katalogy, nebo se jen prochází nákupními uličkami a následně vyplňuje dotazníky a podobně. Všechny výše uvedené metody jsou nejen finančně náročné, ale i náročné na zpracování.

Virtuální realita řeší problém jak finanční náročnosti, tak i náročnosti zpracování dat. Například díky implementaci technologie monitoringu pohybu očí lze snadno vyhodnotit k čemu „testovací zákazník“ směřuje pozornost, jaká ulička nebo konkrétní produkt ho zaujal a podobně. Eye-tracking má ale zároveň schopnost sledování rozšíření zornic a pohyb víček, díky čemuž je možné lépe analyzovat míru zaujetí.

Dalším krásným příkladem je optimalizace prodejních prostor. Díky virtuální realitě není potřeba reorganizovat prodejní uličky ve fyzické podobě, stačí pouze upravit model obchodu a uličky fyzicky reorganizovat až při dosažení optimálního modelu.

Trénink zaměstnanců se zapojením VR

Zaučování nových zaměstnanců je obecně finančně náročné, a hlavně narušuje chod provozu podniku. I v oblasti zaučování zaměstnanců je využití virtuální reality možnost, jak uspořit náklady a nenarušovat chod podniku. Zároveň má využití VR v této oblasti ale jeden obrovský benefit – míra zapamatovaných informací.

Výzkum Národní vzdělávací asociace Spojených Států zjistil, během prostého výkladu je míra zapamatovaných informací pouhých 5 %, u četby je to 10 %, v případě demonstrace 30 %, skupinové diskuse okolo 50 %, ale v případě zapojení VR až obdivuhodných 75 %. Je tomu zejména proto, že VR stimuluje více vjemů zároveň a proto, že je využívána i emoční paměť.

Využití VR v dalších odvětvích

Další odvětví, ve které VR najde využití je stavebnictví. Po vytvoření modelu nemovitosti prostřednictvím BIM je možné model zobrazit v režimu virtuální reality. Tento fakt může pomoct nejen projektantům v odhalování chyb a problémů v modelu, ale také samotným klientům, pro které by bylo beze sporu atraktivní si prohlédnout vlastní byt/nemovitost ještě před tím, než vůbec započne její stavba, případně může tento aspekt pomoct k rozhodnutí o koupi.

Virtuální a rozšířená realita obecně jsou technologie jejichž využitelnost je mnohem širší než jen jako herní příslušenství. Dalšími odvětvími může být také lékařství nebo armáda. Vzhledem k širokému spektru využití se očekává, že se VR bude rozšiřovat do dalších oblastí nejen business prostředí.

Tématické články