Umělá inteligence ve státní správě? ANO

Státní správu si každý z nás vybaví jako pomalé úřady, na kterých musíte čekat fronty a vyplňovat nespočet papírových formulářů. Trendem poslední doby je však eGovernment, jehož cílem je digitalizace interakce veřejné správy s podniky a občany ČR případně zahraničními orgány. Pomalé však nejsou jen úřady, ale i veřejnoprávní korporace, jež jsou zatěžovány rozsáhlými kontrolními předpisy a specifickými požadavky na vedení účetnictví a přidružené agendy.

Významný posun v oblasti řízení veřejnoprávních korporací přináší společnost DYNATECH s.r.o., která se na základě realizace vývojového projektu na dodání komplexního řešení pro efektivní řízení veřejnoprávních korporací. To zahrnuje široké spektrum služeb, od pre-auditu, přes analytické a konzultační služby až po softwarové nástroje a dlouhodobou podporu.  Průlomovým přínosem je implementace umělé inteligence.

Projekt je spolufinancován z Programu Aplikace VIII a reaguje na nástup Průmyslu 4.0 a využití prostředků umělé inteligence v oblastech, ve kterých jsou vyžadovány spíše rutinní činnosti. Vyvinutý software umožní u typizovaných hospodářských operací účetních jednotek veřejného sektoru omezit nutný lidský vstup za využití rule-based system a machine learning. Uvolněná lidská kapacita tak může být využita pro řešení a kontrolu složitějších operací a pro přípravu kvalitnějších informací pro rozhodování. Vytvářené řešení reaguje na poptávku dotčených účetních jednotek (nedostatek kvalifikovaných účetních pracovníků, rostoucí požadavky na (finanční) kontrolu). Projekt se kromě části orientované na automatizaci účetních případů zaměřuje také na propojení jednotlivých ekonomických agend s požadavky právních předpisů, včetně finanční kontroly ve veřejném sektoru, čímž nabídne komplexní integrované řešení ekonomického informačního systému pro veřejný sektor, které na trhu zatím není k dispozici.

Projekt by měl být dokončen do konce května roku 2023 a to především díky dotační podpoře z Programu Aplikace VIII, neboť jeho předpokládané náklady jsou ve výši přesahující 29 mil. Kč.  Bez dotační podpory ve výši téměř 17 mil. Kč by společnost byla nucena snížit náklady na realizaci projektu, což by znamenalo, že by se požadované výsledky projektu mohly minout s očekáváním a my se tak nemohli těšit z rychlejších veřejnoprávních subjektů.

Projekt společnosti DYNATECH s.r.o. je jen jeden z mnoha projektů, které jsou zamýšleny na území ČR a velké množství těchto projektů skončí bohužel dříve, než začnou, a to ve fázi plánování rozpočtu. V této fázi narazí většina projektových záměrů na ekonomické přínosy, které jsou bez dotace pro společnost nedostatečné. Kvalitní projekty, které pak mohou mít velký přínos pro občanskou i podnikatelskou sféru upadnou v zapomnění, neboť se podniky bojí zažádat o dotaci.

Nebojte se nám ozvat a my Vám pomůžeme s výběrem vhodného dotačního programu, s přípravou, realizací i fází udržitelnosti projektu.

Ing. Jaroslav Kopecký
vedoucí projektového oddělení
tel.: +420 733 712 463
e-mail: kopecky@rpa.cz​

Tématické články