Technologické trendy roku 2022 a dalších let

Stejně jako i Vy se zabýváte nyní o technologické trendy roku 2022, tak i my a přinášíme Vám v tomto článku naše poznatky z oblasti technologických trendů pro rok 2022. Pro rok 2022 a v příštích letech se očekává vývoj v pěti hlavních oblastech, kterými jsou etika umělé inteligence, všeobecné rozšíření internetu, aplikace vytvořené skrze API, edge computing a kvantové technologie.

Etika umělé inteligence

V dnešní době jsou generovány masivní objemy dat, jejichž zpracování již není v lidských silách, natož pokud musí být tato data zpracovávána v reálném čase. Právě pro potřebu zpracování dat v reálném čase se nabízí použití technologií strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI).

Práce s daty ale skrývá komplikace v podobě nařízení ohledně vlastnictví, ochrany soukromí a podobně, které je potřeba brát při analýze v úvahu. V případě předpojatosti umělé inteligence k analýzám by byly získávané poznatky chybné. Předpoklad pro správné fungování je tak především transparentnost, aby každý uživatel systému rozuměl tomu, jak dané výstupy vznikly.

Všeobecné rozšíření internetu

Technologie bezdrátové konektivity a komunikace se v posledních dvou desetiletích vyvíjela nesmírným tempem a dnes je pro většinu lidí téměř nepředstavitelné nemít kdekoliv připojení k internetu a není tak pochyb o tom, že se trend pokrytí internetem bude pokračovat.

Kvalitní a stabilní připojení k internetu může výrazně přispět nejen ke smazávání sociálních a ekonomických rozdílů mezi metropolemi a nemetropolitními oblastmi, a také například vytvořit nová pracovní místa.

Výraznou postavou a propagátorem globálního pokrytí internetem je dnes společnost SpaceX, která postupně realizuje svůj projekt Starlink, jež má zajistit dostupnost vysokorychlostního internetového připojení na základě konstelace satelitů především v rozvojových státach a místech bez pokrytí.

Aplikace vytvořené pomocí API (Application Programming Interface)

V budoucnosti budou data přijímána, zkoumána, zpracovávána a obohacována způsoby, které budou zohledňovat všechna relevantní omezení, ochranu soukromí, dodržování předpisů a další aspekty. Mimo to bude díky těmto aplikacím možné efektivně automatizovat řadu složitých vnitropodnikových činností. Aby bylo dosaženo tohoto stavu, bude potřeba využívat aplikace tvořené prostřednictvím API.

Edge computing

Edge computing spočívá rozložení výpočetních sil do několika koncových zařízení, čímž je snižována latence. Právě nízká latence je naprosto klíčová pro IoT (Internet of Things) nebo aplikace podporující 5G síť, které zpracovávají data v reálném čase. Edge computing je tak nezbytný, jelikož řeší nedostatky centralizovaných cloudových uložišť, které ohrožují nejen dosažení požadovaného výkonu, ale i splnění legislativních požadavků.

Kvantové technologie

Kvantová technologie je založená na doposud nevysvětleném kvantově fyzikálním jevu spřažení částic, které jim umožňuje sdílet svůj stav. Tento jev vede k myšlence vytvoření kvantových sítí, které by daný jev využívaly k přenosu a sdílení dat a informací. Kvantové sítě by tak mohly umožnit vytvoření nového revolučního typu bezpečného spojení mezi zařízeními, které by byly odolné vůči útokům. Tento fakt by se promítnul nejen do lepšího zabezpečení obchodních transakcí, ale také například do nemožnosti rušení/odposlouchávání hlasové a datové komunikace.

Tématické články