Krize jako odrazový můstek pro inovace ve stavebnictví?

Každý sektor byl za doby pandemie COVID-19 oslaben a objevil se zde výrazný pokles. Firmy bojují s nedostatkem pracovních sil, rostou stavební náklady. Ale na druhou stranu může mnohým tato situaci i pomoci. Firmy se odrazí od svého dna a nakonec tato situace může zvýšit efektivitu a zrychlení pracovního toku.

Pandemie změnila způsob podnikání ve stavebnictví – od plánování projektů, přes nábor pracovníků, až po setkávání s klienty. V budoucnu tak její dopady ovlivní řadu průmyslových trendů. Díky pandemii vznikají nové technologie a právě proto je nevyšší čas, kdy investovat do nových, konkurenceschopných nápadů.

1. Inteligentní smlouvy

Inteligentní smlouva je elektronický protokol napsaný pomocí počítačového kódu. Jeho účelem je předávat informace a zajišťovat plnění smluvních podmínek oběma stranami. Inteligentní smlouvy fungují na technologii blockchainu, jsou to veřejně dostupné „účetní knihy“ o digitálních transakcích v kryptoměnách, která zjednodušuje budování vztahů mezi subjekty ve stavebním průmyslu.

Nejedná se o skutečnou smlouvu, ale protokol, jehož cílem je usnadnit výkonnost původní smlouvy. Takový systém zajistí rychlejší finalizaci, vyšší bezpečnost a přehlednější dohled nad projekty, a tím i automatizaci dodavatelského řetězce.

2. Drony

Jeden z největších trendů je využití dronů ve stavebnictví. Drony v této době nabízejí už mnohem více využití, než tomu bylo. Například dokážou rychle zmapovat objemné plochy na velké vzdálenosti, vytvořit letecké tepelné mapy a samozřejmě i snímky. Drony obsahují pokročilé softwary, které poskytují data v reálném čase. Tyto funkce můžete využít pro rychlé rozhodování přímo na stavbě, co taky velmi zefektivní celkový proces stavby.

Co je velmi důležité, tak trvalá bezpečnost pracovníků na stavbách! A proto jsou tady drony, které v této době už dokážou velmi lehce napodobit některé činnosti vykonávané lidmi a díky tomu se zvýší i bezpečnost na stavbě.

Dron je jeden z produktů, který se dá využít na 100 %. Od pozorování nebezpečné činnosti až po monitorování úrovně produktivity. Inteligentní drony mohou pomoci zvýšit bezpečnost, efektivitu a produktivitu na staveništi.

3. Rozšířená realita

Rozšířená realita slouží k lehčí přípravě projektů, kde kupující má možnost lépe nahlédnout do projektů před zahájením stavby. Rozšířená realita stavitelům a developerům zprostředkovává využívání nositelné elektroniky, přizpůsobená elektronická zařízení běžnému nošení, a 360° videa, které umožní:

  • 3D vizualizaci budoucích projektů zasazených do reálného okolního prostředí
  • automatizované měření budov
  • rychlou a dostupnou simulaci architektonických a strukturálních změn
  • bezpečnostní školení a simulace potenciálního nebezpečí

4. Informační model budovy

Informační model budovy, neboli BIM, Building Information Modeling, pomáhá lídrům v oboru zvyšovat efektivitu. Přesně díky generování počítačového vykreslení budov a inženýrských sítí. Snadné vedení těchto modelů a sdílení dat umožňuje vynikající výrobu prefabrikátů jednotlivých součástí, a to právě vede k přesnému dokončení projektů.

Výzkumy nám potvrdily, že víc jak u poloviny firem, které využívají BIM, tato technologie přináší vyšší zisk a taky zrychlený pracovní tok. Chytré digitální nástroje nabízejí jednoduché rozhraní k prohlížení modelů, které umožňuje nahrávat soubory z propracovaných BIM softwarů. Aplikace tak dovolí provádět vizualizaci budovy ze všech úhlů a propojí ji s celým stavebním týmem.

5. Vzdálená pracoviště a mobilní přístup

Mobilní aplikace pro stavební firmy umožňují přístup na staveniště kdykoli a odkudkoli, a to včetně provádění kontrol v reálném čase.

Pandemie COVID-19 připravila týmy na spolupráci bez fyzického přístupu k materiálům, prostorům nebo dalším spolupracovníkům. Díky přesunu z kanceláří na práci z domova zažívají nástroje usnadňující vzdálenou práci bez narušení chodu organizace strmý narůst popularity. Přestože každodenní správu stavebních prací je nutné provádět přímo na staveništi, tato krize nám ukázala, že stavbyvedoucí mohou část své práce, tedy převážně administrativu, dělat odkudkoli.

6. Software pro správu staveb

Ucelený software pro správu staveb je hlavním nástrojem pro zachování konkurenceschopnosti budování kvalitního podnikání. Každá softwarová služba se lehce liší funkcemi, ty nejlepší řeší end-to-end, přes shromažďování dat, sdílení souborů s mobilními týmy, rozpočtování, ukládání dokumentů, mzdy a HR, až po monitorování zásob.

Co je zásadní, tak vybrat správný software pro řízení stavby. Stavební firmy by se měly soustředit na snadné použití a možnost sjednocení s dalším existujícím softwarem. Hledat škálovatelný software, který odpovídá jejich potřebám a do budoucna jim pomůže zvládnout i náročnější požadavky.

Tématické články