Jak začít s digitalizací podniku a průmyslem 4.0?

Když se zmíní výraz „Průmysl 4.0“, většina lidí si vybaví plně automatizovanou továrnu vybavenou těmi nejmodernějšími technologiemi, které pochopitelně nebudou zrovna levnou záležitostí. Spoustu společností tak může odradit od prvních krůčků k průmyslu 4.0 právě kapitálová náročnost a potřeba obnovy strojového parku. Pokud máte pocit, že je průmysl 4.0 záležitost, kterou si mohou dovolit jen firmy s velkým kapitálem, tak jste na omylu. Přečtěte si následující článek a nechte se přesvědčit o opaku.

Stroje není potřeba měnit

Většina starších strojů nedisponuje možností připojení k inteligentním technologiím, případně jen na základě finančně nákladných úprav. To ale není důvod stroje hned vyhazovat. Do začátku Vám bude stačit jen IoT senzorika, která bude sbírat vybraná data o konkrétním stroji.

K čemu bude ale sbírání dat platné?  Data získávaná o jednotlivých strojích Vám mohou prozradit spoustu cenných informací ohledně výrobnosti a efektivitě, na základě čehož můžete následně učinit rozhodnutí, která výrazně přispějí k optimalizaci jednotlivých procesů.

Dalším příkladem je využití dat ohledně hluku, vibrací, teplotě apod. díky jejichž analýze můžete zjistit, že se strojem není něco v pořádku ještě před tím než se závada vůbec projeví, případně můžete daný problém podchytit v počátku, čímž můžete výrazně prodloužit životnost stroje.

Příklady sbíraných dat

 • teplota zařízení stroje
 • stav stroje (vypnuto/zapnuto)
 • počet cyklů
 • tlak
 • vibrace
 • hluk
 • spotřeba elektrické energie

IoT sítě jsou nezávislé na prostředí

Implementací senzorů na stroje jste začali získávat data. Tyto data musíte ale nějak odesílat. Velká výhoda průmyslového internetu věcí (IIOT) je schopnost přenosu dat přes běžné IoT sítě. Tyto sítě jsou bezdrátové, nevyžadují instalaci ani propojení se stávající sítí. Navíc jsou bezpečné a energeticky málo náročné. Data jsou následně ukládána například na centrálním uložišti nebo na podnikovém serveru.

Příklad sledovaných zařízení

 • výrobní stroje a linky,
 • vzduchotechnika,
 • kotle,
 • turbíny,
 • pásové dopravníky apod.

Zpracování dat

Prvním krokem byla implementace senzorů – z Vašich strojů jsou již sbírána data. Tato data jsou pak ze senzorů přes IoT odesílaná na uložiště. Jako následující krok se tak automaticky podbízí zpracování těchto dat.

Ke zpracování dat můžou posloužit komplexní analytické systémy, ale ze začátku bude bohatě stačit člověk, který ví, po čem se dívat. Může tak například odhalit kritická místa, kterým je potřeba se věnovat jako první, které oblasti výroby by bylo vhodné inovovat, kde by bylo vhodné nastavit určitá opatření a podobně.

Přehled o datech z provozu/výroby je naprosto klíčový pro jakoukoliv další digitalizaci podniku, protože jen díky reálným datům budete vědět, kam konkrétně směřovat svou pozornost a na co se zaměřit.

Příkladem z praxe, se kterým se často setkáváme je podnik, který řeší zakázkovou výrobu v oblasti kovoobrábění a k ceně materiálu si dá nějakou tu přirážku, která je již v podniku zavedena a takových zakázek má velké množství. Jenomže každá zakázka je jinak náročná a majitel podniku tak netuší jaký zisk měl na které zakázce. Po zavedení sledování výroby pak s hrůzou zjistí, že 1/3 zakázek dělal pod cenou, což bylo důvodem proč neměl takový zisk jaký si myslel, že bude mít při takovém objemu zakázek.

Implementace ERP či dalších ekonomických systémů

Ve chvíli, kdy budete schopni získávat, přenášet a kvalitně zpracovávat data pro Vás bude mnohem jednodušší implementovat systémy jako ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System) a další, jelikož data už prostě máte. Tyto systémy pak jsou schopny automatizovat proces kontroly a komunikace mezi vedením a zaměstnanci či mezi Vaším podnikem a dodavatelem nebo odběratelem. Digitalizace firmy se dá posouvat dál a dál. Možností je opravdu nespočet a vynaložit náklady na automatizaci jsou ve většině případů přínosnější než nábor nových zaměstnanců.

Možnosti finanční podpory?

I přesto, že výše popsaná řešení se dají udělat levně a v malém rozsahu pro nějaké základní potřeby, časem si uvědomíte, že je vlastně potřeba to čím dál více rozšiřovat, ať už z pohledu plánování nebo plné automatizace či zvyšování efektivity práce. V tento okamžik, kdy Vám nestačí už jen pár čidel se začnete zajímat o informační systémy a tady se již pohybujete v řádech desítek až sta tisíců a mnoho podniků si tak řekne, že cena za další data/informace je příliš vysoká. Vysokou cenu lze však snížit formou dotační podpory.

Pro letošní rok bude možné využít hned několik výzev či způsobů financování pro digitalizaci Vaší společnosti. Nejbližší plánovanou výzvou, která bude podporovat zavádění průmyslu 4.0 a digitalizaci firem je výzva Digitální transformace podniku, která bude nabízet zajímavou finanční podporu až 60 % dotace. V průběhu tohoto roku se však můžeme těšit na další výzvy.

Alternativou pro dotace je také možnost čerpání bezúročného úvěru od národní rozvojové banky, která nabízí úvěry s nulovým úrokem a odkladem splatnosti až tří let.

Pokud byste měli zájem se dozvědět více, jakým způsobem nastartovat Průmysl 4.0 ve Vašem podniku, a co by Vám to mohlo přinést, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme a pomůžeme s Vaším rozvojem.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer – Technologie a ICT
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články