Jak využít umělou inteligenci v českém průmyslu?

O potenciálu umělé inteligence se ví a mluví již delší dobu, avšak k jejímu nasazení ve větší míře začalo docházet až v posledních letech. Jednou z oblastí, ve kterých má umělá inteligence obrovský potenciál je právě průmysl, a proto se v dnešním článku podíváme na nejslibnější možnosti využití umělé inteligence v průmyslu.

Údržba

Aby nám stroje vydržely co nejdéle, je třeba se o ně řádně starat podle intervalů stanovených v servisní knize. Údržbáři a techničtí pracovníci tyto intervaly samozřejmě dodržují, ale občas dojde k situaci, že povinná výměna nějaké části ještě nebyla vůbec potřeba. Krásným příkladem pro tuto situaci je servisní interval nastavený na časovou hodnotu, tedy třeba každých 6 měsíců, ale kvůli covidu došlo k poklesu výkonnosti a části stroje tak byly opotřebovány méně.

Přesně takovou situaci a mnoho dalších řeší prediktivní údržba za pomoci umělé inteligence. Princip je jednoduchý. Na stroj se umístí speciální senzory, jež monitorují otáčky motoru, rezonanci, teplotu, samotné motohodiny stroje a další hodnoty. Pracovníci pak zaznamenávají jednotlivé servisní zásahy do systému a stav dílů.

Umělá inteligence umí tato data vyhodnotit a aplikovat na ostatní obdobná zařízení ve výrobě. Pokud se u nějakého stroje například delší dobu objevovala zvýšená hlučnost a rezonance, která vedla k poruše, umělá inteligence je schopná si tyto „příznaky“ zapamatovat a když se objeví u jiného stroje, včas dokáže na tuto skutečnost upozornit, aby byl stroj prověřen a předešlo se tak potenciální poruše a nutnosti vynaložit finanční prostředky na jeho opravu.

Umělá inteligence v oblasti prediktivní údržby tak společnosti může pomoct hned v několika aspektech. První aspekt je možnost prodloužení servisních intervalů a vyhnutí se tak zbytečnému plýtvání náhradními díly. Dalším aspektem je upozornění na možnou poruchu a posledním aspektem je šetření skladového prostoru. Je tomu tak z důvodu, že nemusíte mít tak velké skladové zásoby, respektive díky systému umělé inteligence dokážete daleko lépe odhadnout jejich potřebné množství.

Procesní řízení výroby

Tato oblast je relativně nová a zároveň je v ní nutné použít systém komplexně na celou výrobu, což v případě společností, jejíž výrobky se skládají z více součástek může být docela oříšek.

V ideálním případě by byly všechny linky výroby nastavené na stejnou rychlost, což ale v praxi není možné z důvodu odlišných časových náročností jednotlivých úkonů. Mezi fázemi tak vnikají zásobníky, které mimochodem pomáhají udržet výrobu v provozu i kdyby musela být některá z linek dočasně zastavena.

Můžou ale i nastat momenty, kdy hrozí přeplnění nebo naopak vyprázdnění některých zásobníků, což by se následně promítlo do celé výroby. V praxi takové situace řeší například dispečeři, kteří ale nedokážou monitorovat všechny fáze naráz. Právě zde vám může pomoci umělá inteligence.

AI dokáže vytvořit vyhodnocení a rozhodnutí ovlivňující plynulý tok za vás. Má totiž perfektní přehled o stavu celého výrobního procesu, a navíc v reálném čase. Umělá inteligence ví, kde a kolik výrobků je na lince, kolik jich je v zásobníku a dokáže analyzovat, jak by výrobu ovlivnilo zrychlení nebo zpomalení určité linky. Takový systém pak dokáže všechny situace analyzovat a udávat pokyny, aby se tok výrob stabilizoval

Absence zaměstnanců

AI si dokáže poradit dokonce i se situacemi, kdy do některého úseku výroby nepřijde více zaměstnanců. Díky různým nástrojům má umělá inteligence přehled o tom, kolik lidí pracuje na dané lince v konkrétní okamžik a na základě těchto informací pak vše efektivně analyzovat a rozhodovat.

Jak bylo avizováno výše, nejlépe tento systém funguje, když je nasazen komplexně na celou výrobu, protože jednotlivé fáze, resp. úseky výroby na sobě vzájemně závisí. Jen tak lze dojít k požadovaným výsledkům.

Počítačové vidění

Počítačové vidění by se dalo definovat jako užívání inteligentních kamer spojených se softwarovým vyhodnocováním obrazu.

Typicky se taková technologie využívá při kontrole kvality. V případě potravinářství může jít o kontrolu správného nalepení etiket nebo štítků. Zároveň je dnes možné skrze počítačové vidění i kontrolovat například kvalitu laku, povrchu a umělé inteligenci se tak i v této oblasti otevírá nezměrný potenciál.

Každý stroj bude s postupem času generovat nějaká data a na nás bude už jen vymyslet způsob, jak je efektivně zpracovat a využít k našemu užitku.

Tématické články