Efektivní zavádění automatizace ve firmě

Digitalizace a automatizace firemních procesů je velkým trendem posledních let. Není ale jednoduché nastavit tyhle změny tak, aby přinesli požadované výsledky a efektivně fungovali. Na co je třeba se zaměřit, aby automatizace byla úspěšná a efektivní?

Koronavirová pandemie a také rychlý vývoj digitálních technologií vyvolává velké změny v tom, jak firmy přistupují k umělé inteligenci, digitalizaci a automatizaci. Inteligentní technologie už dávno nejsou chápány jako něco navíc, ale tvoří běžnou součást fungování společností. Digitalizace pomáhá se zaznamenáváním i odesíláním dat, jejich tříděním, interpretací, snížením potřeby papírově vedené agendy i komunikací a work-flow. Automatizace dokáže zlepšit vývojový proces v jakémkoli odvětví, nicméně největší přínos zaznamenává v téhle oblasti právě průmysl. Implementace automatizace totiž umožňuje kvalitní provádění častých, opakujících se úkonů a zaměstnanci se tak mohou více soustředit na plnění náročnějších povinností. Přispívá tedy k celkovému šetření času a zvyšování produktivity společností.

Před tím, než se pustíte do automatizace svých procesů, je důležité stanovit si cíle, které pomocí ní chcete dosáhnout. Nejčastější důvod pro zavádění robotizace je šetření nákladů a zvýšení kvality výroby. To ale často nemusí být výsledek, ke kterému vás automatizace povede. Ze zkušeností jednotlivých firem vyplívá, že automatizace přispívá zejména ke zkracování dodacích lhůt, eliminaci lidských chyb a posílení konkurenceschopnosti podniku.

Jste rozhodnuti, že chcete do své firmy implementovat automatizační postupy, ale nevíte jak na to? Následující tipy zveřejněny na portálu by vám v tom mohli pomoct:

  • Začínat s málem

Na začátek je třeba identifikovat konkrétní činnosti, které se ve firmě opakovaně vykonávají, jako je například odesílaní typizovaného emailu. Je to jedna z činností, které se dají poměrně snadno zjednodušit. I malé a jednoduché změny mohou vést k výraznému zlepšení konečných výsledků. Postupem času můžete přijít na to, že takovýchto snadno zjednodušitelných činností jsou u Vás kvanta.

  • Výběr snadno použitelného nástroje

Celkovou efektivitu práce a jednotlivých procesů budete schopni docílit jenom v případě, že automatizační softwary budou snadno a intuitivně ovladatelné. Při využívaní těchto softwarů by nemělo být nutné studovat dlouhé příručky nebo jiné zdroje informací, ať se už jedná o nástroje pro práci se zákazníky nebo pro procesy probíhající uvnitř firmy. Záleží pak samozřejmě i na oboru Vaší činnosti a dostupných řešeních.

  • Zaměření na výhody pro celou firmu

Umělá inteligence, digitalizace a automatizace může být využívaná v různých oblastech od personálního oddělení, účetnictví, administrativě nebo propojení jednotlivých oddělení a procesů ve výrobě. Při zavádění automatizace je třeba zohlednit všechny nejdůležitější potřeby společnosti.

  • Udržování procesu automatizace

Proces automatizace nikdy nekončí a pro efektivní provoz je důležité provádět pravidelné úpravy a požadované změny podle potřeb podniku. Úkolem manažerů je vyhodnotit vliv těchto změn, jejich přínos a vyvinout potřebnou strategii pro jejich implementaci.

Tématické články