Inovace – Výzva II. (OPTAK)

Otevřená výzva

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Potřebujete modernizovat či rozšířit výrobu? Uvažujete o zlepšení organizace firemních procesů nebo o zavedení nových prodejních kanálů? Pokud ano, je právě pro vás určen program Inovace!

Vyhlášení výzvy
23. 04. 2024
Zahájení příjmu
07. 05. 2024 12:00:00
Ukončení příjmu
31. 07. 2024 10:00:00

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Produktová inovace: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • Procesní inovace: zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,45 mil. Kč a maximálně do výše 60 mil. Kč.

Míra podpory:

  • 15-60 % v návaznosti na velikost podniku a místo realizace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky
  • Small midcap (podniky do 499 zaměstnanců)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • Pořízení strojů a zařízení, HW a SW potřebných pro inovovaný výrobní proces (CNC stroje, výrobní linky, jednoúčelové stroje atd.)
  • Práva k užívání duševního vlastnictví (patenty, licence a know-how)
  • Certifikace produktů, náklady spojené s marketingovou inovací

Systém sběru žádostí:

  • kolový