Digitální transformace podniků (NPO)

Uzavřená výzva

Máte v plánu modernizovat své nevýrobní zázemí jako je počítačová technika, podavače, skladové hospodářství či zvýšit svou datovou bezpečnost? Potom je pro Vás určen program Digitální transformace podniků.

Vyhlášení výzvy
09. 06. 2022
Zahájení příjmu
16. 06. 2022 09:00:00
Ukončení příjmu
31. 10. 2022 23:59:59

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Projekty, ve kterých bude hlavní náplní investice do digitální transformace společnosti realizovaný skrze rozvoj vnitropodnikové konektivity, kybernetické bezpečnosti, implementace hardware, software apod. které neslouží k přímé výrobní činnosti.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: 20-60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a lokalizaci místa realizace.
 • Projekt může mít až 10 míst realizace.
 • na jednoho žadatele v rámci Výzvy je podpora poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Podnikatelské subjekty s IČO, i ty vlastněné veřejným sektorem.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

DHM a DNM

 • Hardware a ostatní výdaje související s projektem
 • Logistické a skladové technologie
 • Pořízení a implementace software, licencí SW (ERP, MES, MIS, …)
 • Zabezpečení firemních sítí a rozvoj vnitropodnikové konektivity

Ostatní neinvestiční výdaje (de minimis)

 • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb
 • Hosting služby provozovatelem (SaaS – Software as a Service)
 • Poplatky za připojení do online uložišť apod.
 • Školení a certifikace v digitální oblasti
 • Služby poradců, expertů apod.

Systém sběru žádostí:

 • kolový