Digitální transformace podniků v oblasti potravinářského průmyslu

Chcete zvyšovat digitální úroveň Vašeho podniku, ale neměli jste možnost zapojit se do výzev týkajících se digitalizace, protože spadáte do potravinářského průmyslu? Pak je tato výzva určená právě pro Vás!

Pravděpodobné datum vyhlášení podmínek výzvy: 02.05.2022

Pravděpodobné zahájení sběru žádostí: 04.07.2022, sběr žádostí průběžný – rozhoduje pořadí, ve kterém budou projekty podány

Alokace výzvy: 2,5 mld. Kč

Na co lze získat podporu?

Podporu lze získat na projekty, ve kterých budou hlavní náplní investice do digitální transformace podniku v podobě rozvoje vnitropodnikové konektivity, kybernetické bezpečnosti, logistických a monitorovacích systémů a implementace hardware nebo software.

Jaká bude podpora?

Očekává se, že míra podpory se v procentuálním vyjádření bude pohybovat v rozmezí 20-60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místu realizace. Zároveň se předpokládá, že výše dotace bude činit minimálně 1 mil. Kč, a zároveň maximálně 30 mil. Kč.

Co lze zařadit do způsobilých výdajů?

  • ICT/IT systémy, vnitropodniková síť – servery, počítače, tablety, chytré telefony, prvky LAN sítí, firemní datová uložiště a příslušenství, …
  • Specializovaná koncová zařízení a periferie – VR, brýle pro rozšířenou realitu, nevýrobní plottery, tiskárny skenery apod.
  • Logistické technologie – robotické manipulátory, dopravníky, technologie pracující s RFID, QR nebo čárovými kódy apod.
  • HW pro mobilní distanční přístup – modemy, switche, routery, …
  • Pořízení a implementace SW nebo informačního systému – ERP,WMS,MES, MIS, účetní SW, kancelářské SW, …
  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb (časová licence)

V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie. Například nápojáři/pivovary nemohou v rámci projektu žádat o podporu na plnící linky, HGB nebo CKT linky apod., jelikož jsou tyto technologie vnímány jakožto výrobní.

Technologie jako formátovací stroj, stroj na vkládání produktů do krabic, robotická ramena, stroj na zalepování kartonů a podobně jsou ale již vnímány jako nevýrobní a v rámci výzvy tak mohou být podpořeny.

Neváhejte se s námi poradit ohledně Vašich záměrů a jejich způsobilosti pro dotační financování.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články