Digitální technologie jsou nepostradatelnou součástí moderních firem, jejich projekty nyní podpoří EU

Víte, proč právě podpora ICT? Protože jsou v této době využívány už snad ve všech oborech a státních institucích. Bez jejich pomoci by už jen těžko mohly fungovat instituce, jako jsou například úřady, obchody, banky, média a další. Zkrátka ICT usnadňují práci lidem už ve všech oborech.

Cílem této výzvy je podpořit malé a střední podniky působících na českých trzích ke zvýšení automatizace a digitalizace podniků, kdy můžete získat pro jeden projekt dotaci od 1 až 10 mil. Kč. Míra podpory pro malé podniky činí 45 % a pro střední podniky 35 %.

Podpora je prostřednictvím nákupu a zavádění nových nevýrobních digitálních technologií, které Vám pomohou zajistit zásadní změnu výrobního postupu nebo také rozšíření kapacity stávající provozovny.

Podpořeny budou takové aktivity, kde hlavní náplní bude buď investice, nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Které to jsou? Především hardware a software, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

Digitální technologie jsou nepostradatelnou součástí moderních firem, jejich projekty nyní podpoří EU

Na co lze získat podporu?

  •  Na nevýrobní technologie – robotická ramena, senzory, čidla apod.
  •  Hardware – servery, počítače, notebooky, tablety apod.
  •  Software –  informační systémy, ERP, MES 
  •  Logistické systémy – WMS – digitalizace skladů; zavádění systémů čárových/QR kódů
  •  Výdaje na kybernetické zabezpečení
  •  Školení
  •  Výdaje na služby – cloudové služby, časově omezené licence, webhostingy

Očekávaný přínos této výzvy pro podniky a podnikatelský sektor bude nejen snížení provozních nákladů ale i zvýšení produktivity, spolehlivosti a dostupnosti výrobních zařízení.

Podpora je udělena formou dotace, která bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020“. V krátkosti jde

o dotační program z OP PIK. Důležitou podmínkou je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů. 

Zajímá Vás víc? Ozvěte se nám a rádi s Vámi zkonzultujeme Váš investiční záměr.

 
Ing. Martin Jára
obchodní ředitel
tel.: +420 733 129 904
mail: jara@rpa.cz

Tématické články