Digitalizace malých a středních podniků

Průmysl a výroba si přímo říká o využití IoT (Internet of Things = internet věcí) nástrojů. Využívá řadu různých zařízení a zdrojů, jejichž provozem vzniká velký objem dat. Efektivní digitální sběr, vyhodnocení a následná reakce na vzniklou situaci tak může zásadním způsobem snížit náklady a zrychlit procesy, a to nejen výrobní. Současně mohou tyto technologie přinést i nové postupy nejen v rámci vlastní výroby, při dodání zboží klientovi, ale i v obchodních modelech a následné poprodejní péči. Významný vliv mají tyto technologie také na minimalizaci produkce zmetků.

Říkáte si, že digitalizace a využití IoT technologií není pro Vaši společnost? Podívejte se tedy na následující jedny z nejčastěji řešených oblastí, které Vám dokážou, že digitalizace podniku je vhodná i pro malé a střední firmy, neboť řeší také spoustu problémů. Včasná digitalizace firmy také přispěje k rychlé adaptaci na růst společnosti a zvyšuje úroveň vystupování vůči vašim partnerům. 

Digitalizace malých a středních podniků

Přehled vybraných IoT scénářů často využívaných výrobními podniky:

  • Monitoring provozu a stavu strojů pro prediktivní údržbu
  • Sledování a vyhodnocování spotřeby energií dle technologií a středisek
  • Zajištění souladu parametrů prostředí s technologickými i legislativními normami
  • Ochrana budov a zařízení (vlhkost, přehřívání, zamezení poškození plísní atd.)
  • Sledování pohybu a podmínek skladování materiálů i výrobků
  • Digitální plomby
  • Vyhodnocování OEE na základě reálných dat z provozu
  • Pokročilá ANDON signalizace včetně přivolání odpovídající role/člověka dle situace
  • Vstupní data pro dynamické digitální dvojče výroby
  • Zajištění vzdálené údržby a servisu stroje, včetně dynamické záruky

 Řada (i výrobních) společností často oddaluje nasazení IoT řešení z důvodu obav z vysokých nákladů a složitosti v porovnání s nejasně definovanými či měřitelnými přínosy. Díky rozvoji IoT řešení v poslední době se však finanční i technické nároky postupně snižují. Současně se prostřednictvím již realizovaných projektů ukazuje přínos těchto řešení.

Pokud jste tedy pro snížení administrativních a kontrolních činností na minimum díky automatizaci a zlepšení výrobních výkonů bez nutnosti pořizování dalších vysoce nákladných strojů, pak Vám jistě přijdou vhod také možnosti financování pomocí nově připravovaných dotačních programů, které nabídnou vyšší návratnost digitalizačních řešení díky dotační podpoře až 45 % na způsobilé náklady. Některé programy pak mohou nabídnout specificky i podporu vyšší.

Pokud Vás zaujala problematika digitalizace podniku s dotační podporou a chtěli byste zjistit více, případně, jak může pomoci právě Vám, neváhejte nás kontaktovat.

Tématické články