Chytřejší stavebnictví díky Internetu věcí

Internet věcí, zkráceně IoT pomalu proniká do většiny odvětví, včetně stavebnictví. Velká oblast, kde se IoT využívá jsou tzv. chytré budovy. Ale my se více zaměříme na využití IoT v průběhu stavby. Přesněji řečeno, jak se například efektivně postarat o staveniště, jeho vybavení, stavební stroje i energie. Díky tomuto článku zjistíte, jak udělat stavebnictví o něco málo chytřejší, a to jen díky datům.

Mít přehled ve stavebnictví se vždy vyplatí. V současnosti bývají staveniště provizorní a často nedisponují trvalou infrastrukturou, proto je využití technologií Internetu jednou z mála možností, jak takový přehled efektivně zajistit. Senzory, které jsou lehce umístitelné, přenosné a bezdrátové můžete využít na snímání řady různých parametrů a hlídat například vaše vybavení.

Materiál nejen pro stavbu
V moderní době jsou data palivem ale i stavebním materiálem pro většinu společností a oborů. Ve stavebnictví si stroje nebo vlastní průběh stavby generuje takové množství dat, které je možné automatizovaně sbírat neinvazivními senzory. A přesně díky IoT sítím se mohou přenášet k centrálnímu zpracování. Přesná data, která jsou relevantně zobrazená, dobře zpracovaná, a taky jsou ideálně aplikacemi využívajícími metody strojového učení. Data jsou zkrátka součást nástrojů umělé inteligence, mohou ušetřit náklady na údržbu, provoz a mohou pomoci s rozhodováním, optimalizací plánů prací a dalších prostředků.

Ochrana energií dálkovým měřením spotřeby
Každá stavba potřebuje velké množství energie, ať je to elektřina, voda nebo pohonné hmoty. Osazení přívodu vody a elektřiny jednoduchým senzorem, který měří spotřebu a také hlídá zaplnění nádrže pohonných hmot vám zajistí přehled o čerpání energií kdykoliv a odkudkoliv.
Dálkové měření spotřeby vám pomůže nejen naplánovat náklady nebo rozúčtovat spotřebu subdodavatelům, ale hlavně díky automatizovaným alarmům a analýze dat dokážete včas odhalit neoprávněné čerpání nebo i únik.

Prokázání podmínek na staveništi
Každá stavba musí zahrnovat stavební deník, který zaznamenává řadu situací ze stavby. V této době se už pomalu začínají prosazovat elektronické deníky, které vám umožní sběr některých dat o podmínkách na staveništi. Mohou například automaticky zajistit přesné bateriové a bezdrátové senzory. Veškeré data jsou pak k dispozici nejen pro následný audit, ale také umožní případnou reakci na změny podmínek.

Údržba strojů na základě skutečného stavu
Jedna z úloh pro využití technologií IoT je údržba zařízení a strojů. U stavebních strojů můžete monitorovat stav a využití pohyblivých strojů – bagry, nakladače, míchačky, stavební výtahy a jeřáby.
Pomocí neinvazivních senzorů, doplněných k libovolnému stroji nebo zařízení, můžete sledovat jejich technický stav, teploty, vibrace či pohyb. Na základě těchto získaných dat je možné nejen plánovat servis a údržbu dle reálné doby provozu, ale právě díky sledování trendů v chování strojů je možné včas předvídat problémy a včasnou údržbou zabránit nákladnějším opravám.

Ochrana strojů – využití vs. zneužití
Kontrolou strojů jde jednak předvídat údržby využití a také sledovat jejich využití. Díky datům je možné vyhodnocovat využití strojů pro zakázkové rozúčtování, plánování využití ale i případné detekování neoprávněného užití.

Přehled o stavu vybavení staveniště
Na každém staveništi jsou nejen stroje ale i řada dalšího vybavení. Například – stožáry, stavební buňky, osvětlení, brány, cedule, kontejnery nebo lapoly.
Pomocí IoT senzorů lze jednoduše sledovat manipulaci, pohyb, otřesy nebo také polohu. Dá se tak zajistit kontrola správného umístění či neoprávněná manipulace. Senzory jsou jednoduché pro otevření dveří a pohyb může sloužit i jako mobilní zabezpečovací systém.

Tyto nástroje umožňují efektivnější evidenci a přehled o umístění majetku, a to nejen pro kontrolu, ale i analýzu využití v čase, které se hodí pro plánování kapacit.

Uhlídejte si vlastní stavbu před vlhkostí, pnutí nebo prasklinami
Pro hlídání vaší stavby jsou velmi dobré právě neinvazivní IoT senzory. Když jsou senzory umístěné ve správném prostředí pomáhají zabránit tvorbě plísní nejen v průběhu, ale i po dokončení stavby a celkovém vysychání. Z toho důvodu mohou klíčové parametry jako teplota či vlhkost zabránit škodám a protahování termínů. Všechny tyto parametry je možné sledovat pomocí online senzorů, které mohou být umístěné i jen dočasně. Tyto data se potom ukládají a mohou posloužit nejen v rámci vlastní stavby, ale i zpětně pro prokázání podmínek stavby v případě reklamací.

Důležitá je i integrace!
U každého jiného nasazení technologií IoT je i v případě stavebnictví důležité propojit získané data s okolními aplikacemi. A právě digitální stavební deník je jednou z nich. Data z IoT senzorů je možné a vhodné automatizovaně dostat například až do ekonomického systému.

Začátek je tak rychlý a jednoduchý
Každý se při zavádění nových technologií často obává ceny, délky zavádění nebo jestli novou technologii přijmou lidé. Ale právě u nasazení IoT nástrojů je doporučované začít v menším množství. Jedním scénářem může být například hlídání prostředí stavby nebo energií. Dále rozvíjet a rozšiřovat další scénáře. Výhoda může být v tom že není potřeba nic složitě budovat a vyvíjet – skoro každý senzor je standartní zařízení, které se připojí pomocí dostupných IoT sítí a tím se data nasměrují do existující aplikace nebo naopak je možné vybrat platformy pro sběr dat z IoT. Tato data pak mohou být později nasměrována do datových skladů, na které je společnost již zvyklá.

Zajímá Vás víc? Ozvěte se nám a rádi s Vámi zkonzultujeme Váš investiční záměr.

Ing. Roman Halm
tel: 733 715 637
mail: halm@rpa.cz

Tématické články