Česko získá 28 miliard na podporu digitalizace

V rámci postcovidové obnovy unijní ekonomiky bylo České republice přiděleno do Národního plánu obnovy 180 mld. Kč, přičemž 15 % z těchto prostředků, tedy téměř 28 mld. Kč, bude vyčleněno na podporu digitalizace.

Národní plán obnovy je sestaven z několika pilířů, přičemž Digitální transformace je jedním ze dvou hlavních. Jednotlivé pilíře pak mají vlastního gestora, který je zodpovědný za distribuci finančních prostředků koncovým příjemcům. V případě digitalizace se jedna o Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Samotných 28 miliard bude následně rozděleno do 6 komponent, z nichž má každá vytyčené své specifické cíle a reformy, kterých má být dosaženo a investice, které by měly být v rámci komponenty realizovány.

KomponentaAlokace
Digitální služby občanům a firmám2 857 mil. Kč
Digitální systémy veřejné správy7 054 mil. Kč
Digitální vysokokapacitní sítě5 787 mil. Kč
Digitální služby ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie5 710 mil. Kč
Digitální transformace podniků5 000 mil. Kč
Zrychlení a digitalizace stavebního řízení1 446 mil. Kč

Nejbližší výzva – Digitální transformace podniků

Nejbližší a také jednou z nejočekávanějších výzev, která by měla být spuštěna z Národního plánu obnovy v rámci výše uvedených komponent, bude výzva Digitální transformace podniků, která by měla být vyhlášena za obdobných podmínek jako její předchůdce v minulém roce z OP PIK. Výhodou této výzvy by však mělo být možnost realizace projektů na více místech napříč ČR včetně hlavního města Prahy. Žhavým tématem je také možnost připuštění velkých podniků do této výzvy, které oblast digitalizace zcela jistě zajímá.

Předpokládané vyhlášení výzvy je prozatím stanoveno na 1. 4. 2022 s plánem zahájení sběru žádostí od 2. 5. 2022.

Na co tedy bude možné žádat v rámci této výzvy?

Projekty, ve kterých bude hlavní náplní investice do digitální transformace společnosti realizovaný skrze rozvoj vnitropodnikové konektivity, kybernetické bezpečnosti, implementace hardware, software apod. které neslouží k přímé výrobní činnosti.

Bude se jednat primárně o:

DHM a DNM

  • Hardware a ostatní výdaje související s projektem
  • Logistické a skladové technologie
  • Služby poradců, expertů apod.
  • Pořízení a implementace software, licencí SW (ERP, MES, MIS, …)
  • Zabezpečení firemních sítí a rozvoj vnitropodnikové konektivity

Ostatní neinvestiční výdaje (de minimis)

  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb
  • Hosting služby provozovatelem (SaaS – Software as a service)
  • Poplatky za připojení do online uložišť apod.

Kolik bude možné získat?

Žádat budou moci podnikatelské subjekty, kde procentní míra podpory bude činit 20–60 % způsobilých výdajů v závislosti na lokalitě místa realizace a velikosti společnosti. Předpokládaná podpora bude poskytována v minimální výši 1 mil. Kč a nejvýše 10 mil. Kč.

Více informací k výzvě digitální transformace naleznete ZDE.

V případě, že byste chtěli i Vy zvýšit digitální úroveň a konkurenceschopnost Vašeho podniku, neváhejte se nám ozvat. Rádi Vám představíme typové projekty a další dotační tituly, které Vám pomohou v rozvoji a růstu Vašeho podnikáním.

Ing. Jakub Štípek
Project manager
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články