Digitální transformace podniků: malá IT společnost (1/7)

Vítáme vás u prvního dílu z informativně-edukativní série „Digitální transformace podniků“, ve které představujeme příklady možných projektů a rozpočtů dle odvětví, které jsou zamýšlené k předložení do výzvy Digitální podnik.

V dnešním díle se zaměříme na možnost digitalizace v malé IT společnosti (do 50 zaměstnanců), která své služby a produkty dodává především pro municipality. Podnik plánuje modernizovat své nevýrobní technologie a postupy – očekává tak primárně obměnu současných počítačů za nové, pořízení nového ERP systému s CRM, ISP a dalšími nezbytnými moduly. Vzhledem ke skutečnosti, že bude mít nový ERP systém vyšší nároky na serverovou kapacitu, rozhodla se společnost také pro upgrade současné podnikové sítě a realizaci opatření, která zajistí maximální ochranu interních dat proti vnějšímu vniknutí.

V odstavcích níže jsou uvedeny základní informace k výzvě, avšak pokud Vás výzva zaujala, detailní informace si můžete přečíst zde: Digitální transformace podniků.

Jaká bude podpora?

Očekává se, že míra podpory se v procentuálním vyjádření bude pohybovat v rozmezí 20-60 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místu realizace. Zároveň se předpokládá, že výše dotace bude činit minimálně 1 mil. Kč, a zároveň maximálně 30 mil. Kč.

Co lze zařadit do způsobilých výdajů?

  • ICT/IT systémy, vnitropodniková síť – servery, počítače, tablety, chytré telefony, prvky LAN sítí, firemní datová uložiště a příslušenství, …
  • Specializovaná koncová zařízení a periferie – VR, brýle pro rozšířenou realitu, nevýrobní plottery, tiskárny skenery apod.
  • Logistické technologie – robotické manipulátory, dopravníky, technologie pracující s RFID, QR nebo čárovými kódy apod.
  • HW pro mobilní distanční přístup – modemy, switche, routery, …
  • Pořízení a implementace SW nebo informačního systému – ITAM, ERP, WMS, MES, MIS, účetní SW, kancelářské SW, …
  • Ostatní SW poskytovaný na bázi cloudových služeb (časová licence)

V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie. Malá IT firma by tak nemohla pořizovat například servery využívané pro zálohování dat svých klientů.

Pokud by byl server ale zamýšlen například pro provoz AI, prvků SmartHome apod., jednalo by se o způsobilý výdaj. Jednoduše řečeno, technologie nesmí být využívány pro přímou tvorbu příjmů.

Typový příklad rozpočtu pro malou IT firmu

Nyní se konečně přesuneme k sestavenému rozpočtu. Celkové výdaje na tento projekt jsou 3 937 500 Kč bez DPH. Z hlediska velikosti podniku dle definice MSP se jedná o střední podnik a míra dotace tak činí 35 % – ve finančním vyjádření by tak společnost získala dotaci ve výši 1 771 875 Kč bez DPH.

Dlouhodobý hmotný majetekKč bez DPH
Notebooky pro 8 zaměstnanců administrativního oddělení160 000 Kč
Monitory k novým notebookům32 000 Kč
Klávesnice, myš a další příslušenství12 000 Kč
Multifunkční tiskárna se skenerem70 000 Kč
Dokovací stanice15 000 Kč
Tablety pro obchodníky75 000 Kč
Hardwarový firewall s funkcí VPN30 000 Kč
Server600 000 Kč
Switche, routery, kabeláž, modemy, atd.80 000 Kč
Uložiště250 000 Kč
Záložní zdroj pro server8 000 Kč
Další vybavení pro implementaci LAN sítě30 000 Kč
Zařízení pro videohovory + projektor80 000 Kč
Prvky pro „smart office“ Loxone (automatické stínění, osvětlení, vytápění, klimatizace)200 000 Kč
Zabezpečení objektu podniku (poplach, alarm, RFID čipy, atd.)130 000 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetekKč bez DPH
MS Office 2019 pro domácnost a podnikatele, trvalá licence12 000 Kč
Adobe Acrobat Standard, trvalá licence9 000 Kč
ERP systém Helios Inuvio500 000 Kč
CRM systém Hubspot100 000 Kč
Doprogramování ISP modulu k ERP150 000 Kč
Doprogramování specifických modulů k ERP systému300 000 Kč
SW pro správu docházky + propojení na ERP120 000 Kč
VPN SW20 000 Kč
Ostatní výdaje neinvestičníKč bez DPH
Licence ERP systém na 3 roky35 000 Kč
Licence ISP20 000 Kč
Licence CRP na 3 roky20 000 Kč
Webhosting stránek společnosti na 3 roky2 500 Kč
Antivirus ESET na 3 roky75 000 Kč
Licence Asana na 3 roky594 000 Kč
Cloud email + cloud38 000 Kč
Cloud na zálohování vybraných informací (např. Dropbox)30 000 Kč
Školení v oblasti phishingu30 000 Kč
Služby poradců v oblasti kybernetické bezpečnosti50 000 Kč
Bezpečnostní audit (zabezpečení podniku, atd.)60 000 Kč

Neváhejte se s námi poradit ohledně Vašich záměrů a jejich způsobilosti pro dotační financování.

Ing. Jakub Štípek
Projektový manažer
+420 732 280 460
stipek@rpa.cz

Tématické články