Středně velký výrobní podnik – sledování výroby

Celková dotace
4 936 710 Kč

 

Tento projekt je zaměřen na zavádění nových digitálních prvků pro sběr dat z výroby, její řízení, plánování a technickou přípravu. V rámci dotační žádosti pak společnost realizovala nákup CAD/CAM SW za účelem zdokonalení přípravných prací před samotným zahájením výroby. Společnost je tak na nově pořízených počítačích schopna vytvářet modely svých výrobků, provádět simulaci výroby a optimalizovat tak konstrukční a výrobní úskalí ještě před zahájením samotné výroby. Společnost tak šetří náklady, které jinak vznikaly výrobou testovacích verzí či zmetků.

V rámci projektu společnost pořídila také MES s potřebným HW vybavením, díky kterému může svou zakázkovou výrobu členit na jednotlivé činnosti a sledovat aktuální stav každé zakázky zvlášť. K dispozici má společnost přehled zaměstnanců, kteří strávili na zakázce kolik času a na jakých činnostech. Dohledání odpovědného zaměstnance za vady na výrobku či přesné kalkulace výroby a přesné stanovení nákladů k zakázce jsou nyní pro společnost otázkou několika vteřin. Nad samotnou výrobou má společnost také nyní dohled díky novému kamerovému systému.

Jelikož společnost nemá také dostatek zaměstnanců, pořídila společnost také robotické rameno, které slouží pro manipulaci s materiálem a obrobky. Díky instalaci síťové infrastruktury společnost je také schopna po síti zasílat výrobní programy přímo do strojů a není třeba tak manuálně nastavovat stroje či přenášet data skrze flashdisk a ztrácet tak čas s přípravou výroby.

Rozpočet14 104 886 kč
Celková dotace:4 936 710 Kč
Doba realizace:1.7.2019 - 31.12.2021

Pořizované technologie

  • Produkční kancelářské vybavení (PC, notebooky, tiskárny) pro návrh výrobků
  • CAD/CAM SW
  • Robotické rameno pro manipulaci materiálu a výrobků ve výrobě
  • MES e-mistr pro sledování výroby
  • PC stanice s čtečkami čárových kódů
  • Vysokozdvižný vozík
  • MS Office 365
  • Docházkový SW
  • Kamerový systém
  • Více naleznete v souboru vzorového rozpočtu pro výrobní podnik zde

 

O žadateli

Středně velká výrobní firma (více než 50 zaměstnanců) s hlavním zaměřením podniku na výrobu strojů a obecné kovoobrábění. Projekt má za cíl digitálně propojit všechna výrobní oddělení společnosti pod jeden zastřešující informační systém a zároveň posílit konstrukční oddělení. Doposud ve firmě nebyl zaveden jednotný docházkový a výkazový systém. Firma se též potýká s problémem se skladováním svých výrobků, od strojů jsou vyrobené kusy manuálně transportovány do skladu/k dalšímu stroji. Znalosti digitálních technologií v podniku jsou na velmi nízké úrovni, společnost na jejich zlepšení plánuje rozsáhlá školení od externích firem.