Monitoring výroby malé společnosti zabývající se výrobou dřevěných násad

Celková dotace
3 486 747 Kč

 

Tento projekt byl zaměřen na zavedení výrobního informačního systému do společnosti vyrábějící dřevěné násady, který by společnosti umožnil sledovat materiálové toky s důrazem na znalost časové náročnosti jednotlivých operací, aby mohla odměňovat své zaměstnance spravedlivě, dle jejich výkonu. Potřebou společnosti bylo také pořídit robotickou značkovací linku, která by tiskla na dřevěné násady čárové kódy a potřebná označení produktu. Společnost vyráběla výrobky po tisících kusech denně, a proto bylo pro ni obtížné sledovat výrobu. Na skladu byl neurčitý počet výrobků a zaměstnanci si vykazovali práci jak chtěli.

S realizací projektu se společnosti podařilo úspěšně implementovat MES v napojení na jednotlivé CNC výrobní stroje. Do výrobní haly bylo instalováno několik výrobních terminálů, přičemž zaměstnanec se musí přihlašovat k jednotlivým činnostem pomocí osobního čárového kódu. Skrze výrobní terminál se také vykazuje odvedená práce, která je kontrolována s výstupy CNC strojů, zda odpovídá realitě. Společnost tak má přehled o jednotlivých činnostech jak dlouho trvají s identifikací, který zaměstnanec je v dané činnosti nejlepší a pomáhá tak efektivně alokovat zaměstnance. Současně společnost zná přesný počet kusů výrobků na skladě a může tak dále plánovat výrobu a slibovat reálné termíny dodání svých výrobků k zákazníkovi.

Rozpočet7 748 326 Kč
Celková dotace:3 486 747 Kč
Doba realizace:4.1.2019-30.6.2021

Pořizované technologie:

  • E-mistr (MES)
  • Výrobní terminály pro odvod práce
  • Zasíťování společnosti pro napojení strojů do MES
  • Server
  • Robotická buňka pro značení násad
  • 3D tiskárna
  • CAD/CAM SW

O žadateli

Malá firma zabývající se výrobou dřevěných násad pro lopaty, smetáky, hrábě apod. nástroje. Společnost měla více než 10 zaměstnanců a potýkala se s neefektivitou jejich práce. Potřebou společnosti tedy bylo zavedení monitoringu materiálového toku s cílem sledování jednotlivých operací prováděných na meziproduktu, aby mohla odměňovat zaměstnance za jimi skutečně odvedenou práci.