Zavedení systému pro skladování barev v malé lakovně

Celková dotace
7 003 680 Kč

 

Společnost, která realizovala tento projekt byla malou lakovací společností, která však měla potíže se skladováním barev. Hlavním problémem byla rychlá ztráta vlastností barvy vlivem nedostatečného zajištění skladovacích podmínek a neznalost stavu barev na skladě. Současně bylo potřeba v případě opakovaných zakázek zajistit stejné namíchání barvy, což bylo pro společnost obtížné se stávajícími technologiemi.

Cílem tohoto projektu tedy bylo zřídit skladovací systém barev, který by hlídal stav barev, které společnost má a zajistil optimální skladovací podmínky. Mezi pořizované technologie bylo zařazeno také lakovací a sušící box.

Pro skladování barev bylo vytvořeno speciální kontejnerové buňky se systémem pro řízení vlhkosti a teploty v kontejneru, aby bylo zajištěno optimálních podmínek skladování. Řídící systém skladovacího boxu byl napojen na nově pořizovaný MES systém, který byl vybaven o zakázkově upravený skladový modul, který tak sledoval stáří barev, množství a upozorňoval na změny skladovacích podmínek.

K MES byla napojena také přípravna barev s lakovacím a sušícím boxem, aby společnost mohla dle zakázky a objednané barvy lakování zahájit automatickou přípravu barev s přepojením do lakovacího boxu. Z lakovacího boxu je pak výrobek následně přemístěn do sušícího boxu, kde jsou monitorovány podmínky sušení a společnost tak má možnost poskytnout svým zákazníkům kompletní průvodku lakovacího procesu s teplotními grafy, časy tvrdnutí barvy, složení a dalšími relevantními informacemi zaručující vysokou kvalitu vykonaných služeb.

Rozpočet15 563 734 Kč
Celková dotace:7 003 680 Kč
Doba realizace:26.2.2019-30.7.2021

Pořizované technologie:

  • Sklad
  • Přípravna barev
  • Lakovací box
  • Sušárna
  • MES e-mistr

O žadateli

Malá společnost s 11 zaměstnanci zabývající se lakování kovových konstrukcí, která se potýkala s problémem špatného nanášení barev, kdy tento problém vznikal kvůli špatnému skladování a přípravě barev. Při realizaci zakázky společnost tak zjistila, že má například zatvrdlou barvu, nebo že není v dostatečné kvalitě, či ji nemá vůbec. Při opakované realizaci zakázek pak vznikal problém s namíchám stejného odstínu barvy jako u zakázky předchozí. Ve společnosti tak vznikalo mnoho odpadu, kterého se musela draze zbavovat.