Aplikace – Výzva I. (vývoj SW)

Připravuje se

Máte ideu inovativního SW řešení, které změní pravidla hry? Plánujete dále rozvíjet nebo rozšiřovat již existující vlastní SW řešení o nové moduly či funkce? Snažíte se o řešení konfliktů mezi HW a SW nebo vytváříte nové, účinnější algoritmy? Potom je výzva zaměřená na VaV v oblasti SW přímo pro vás!

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Vývoj nových operačních systémů a jazyků,
 • Návrh a realizace nových vyhledávačů založených na původních technologiích,
 • Snaha o řešení konfliktů v rámci hardwaru nebo softwaru založené na procesu transformace systému nebo sítě,
 • Vytváření nových nebo účinnějších algoritmů založených na nových technikách,
 • Vytváření nových a originálních způsobů kódování nebo bezpečnostních technik.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Výše podpory na projekt až 50 mil. Kč
 • Intenzita podpory na projekt až 70 %

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na externí pracovníky.
 • Náklady na služby spojené s VaV (pronájem cloudu, výpočetní kapacity, …)
 • Náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky.