Služby elektronického zdravotnictví – Výzva č. 22 (NPO)

Otevřená výzva

Plánujete pořízení nového informačního systému nebo úpravy toho stávajícího? plánujete implementovat datové rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace? Plánujete zajištění on-line přístupu oprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci? Potom je výzva služby elektronického zdravotnictví přímo pro vás!

Vyhlášení výzvy
06. 11. 2023
Zahájení příjmu
06. 11. 2023 00:00:00
Ukončení příjmu
31. 08. 2024 23:59:59

Na co je možné získat podporu (podporované aktivity):

 • Pořízení nových nebo úprava stávajících informačních systémů nebo jejich částí.
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli prostřednictví národní či regionální infrastruktury propojené na infrastrukturu národní a evropskou.
 • Implementace datových rozhraní na služby elektronického zdravotnictví, registry nebo centrální služby eGovernmentu.
 • Zajištění on-line přístupu oprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci prostřednictvím standardních elektronických rozhraní, portálů, mobilních a webových aplikací.
 • Implementace identifikátorů subjektů dle zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • 2 – 28 mil. Kč pro poskytovatele zdravotních služeb – urgentní příjem typu I a II, centrum vysoce specializované péče, poskytovatel následné lůžkové péče v oboru psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie
 • 2 – 7,5 mil. Kč pro poskytovatele akutní lůžkové péče
 • 2 – 5 mil. Kč pro poskytovatele zdravotnických záchranných služeb

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Zřizovatelé a zakladatelé vybraných nemocnic a klinik

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Výdaje na pořízení, servis nebo nutný provoz majetku, který byl v rámci projektu pořízen
 • Osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.