The Country for the Future

Připravuje se

Chcete vyrábět vylepšené produkty, ale na současných strojích toho nejste schopni? Potřebujete navýšit kapacitu výroby, ale současná organizace procesů vám to nedovolí? Plánujete digitalizovat vaši společnost především ve výrobní oblasti? Rádi byste dokončili vývoj nových produktů a uvedli je na trh? Takto široký výčet témat vám nabídne připravovaná výzva The Country for the Future!

Informace o podmínkách výzvy a relevantních datech budou průběžně aktualizovány.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Produktová inovace (nový produkt, materiál, funkce, …)
 • Procesní inovace (nové stroje, snímače, CAD/CAM, snížení spotřeby na jednotku, …)
 • Organizační inovace (ERP, MES, WMS, …)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována maximálně ve výši 20 mil. Kč; minimální hranice není stanovena.
 • Míra podpory činí 50 % způsobilých nákladů.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Pouze podnik – právnická osoba
 • Konkrétně malé a střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Náklady na pořízení dlouhodobého majetku
 • Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Osobní náklady – mzdy a povinné odvody na SZP, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další zákonné povinnosti zaměstnavatele nebo povinnosti vyplývající z platných právních předpisů.